Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (18)/2020

 • nr 1 (18)/2020
  nr 1 (18)/2020

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY i STUDIA: SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA W LATACH 1957–1975

 • Witold Bagieński, Początki działalności wywiadowczej Departamentu I MSW w krajach Bloku Wschodniego
 • Patryk Pleskot, Koncepcje dezinformacji obcych wywiadów. Nowe ślady w strukturalnej historii Departamentu II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po 1956 r.
 • Zbigniew Bereszyński, Pion II Służby Bezpieczeństwa wobec Republiki Federalnej Niemiec, ludności niemieckiej, postaw proniemieckich i relacji polsko-niemieckich na przykładzie Górnego Śląska w latach 1957–1990
 • Anna Maria Reszke, System szkoleniowy służb bezpieczeństwa w PRL na przykładzie Departamentu IV MSW (zarys problemu)
 • Adam Dziurok, Struktury i kadry aparatu bezpieczeństwa zajmujące się rozpracowaniem zakonów na terenie województwa śląskiego/katowickiego w latach 1945–1989
 • Paweł Fornal, Referat ds. bezpieczeństwa (SB) Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Krośnie w latach 1957–1975. Struktura, kierownicy, działalność
 • Marcin Kasprzycki, Obszary współdziałania PZPR, administracji terenowej i Służby Bezpieczeństwa na przykładzie powiatów województwa krakowskiego 1957–1975. Zarys problematyki
 • Magdalena Dźwigał, „Szpieg z sąsiedztwa”. Sprawa Alfonsa Grygiera jako przykład werbowania autochtonów przez Federalną Służbę Wywiadowczą RFN (1958–1960)
 • Przemysław Bartosik, Sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Małgorzata” – kulisy nawiązania gry kontrwywiadowczej z Federalną Służbą Wywiadowczą RFN
 • Anna Badura, Życiorys pisany na nowo. Nieznane fakty z życia ks. Karola Nawy

ARTYKUŁY I STUDIA PORÓWNAWCZE: APARATY REPRESJI W INNYCH KRAJACH KOMUNISTYCZNYCH I TOTALITARNYCH

 • Douglas Selvage, Defining the Ideological ‘Enemy’: The KGB’s Reports on ‘Trends in the Tactics of the Enemy for Conducting Ideological Subversion’, 1974–88
 • Christian Domnitz, Surveillance Keeping Step with Integrating Elites: The Operativgruppe Moskau’ of the East German Stasi
 • Attila Szörényi, The Impact of Soviet Ministry of State Security’s Advisers on Hungarian State Security Investigations, Late 1949–1950. A Case Study
 • Magdolna Baráth, Some Aspects of the Cooperation between the Hungarian and Soviet Intelligence Services
 • Valeri Katzounov, Bulgaria’s Participation in the System of Joint Acquisition of Enemy Data  (SOUD)

ARTYKUŁY i STUDIA: VARIA

 • Jacek Tebinka, Od Jałty do Poczdamu. Służby specjalne ZSRR a powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
 • Bartosz Kapuściak, Przypadek płk. Jarosława Gintrowskiego jako przykład „ochrony” wojska przez Wojskową Służbę Wewnętrzną
 • Monika Komaniecka-Łyp, Działalność Wojewódzkich Urzędów Cenzury w okresie stanu wojennego
 • Piotr Borysiuk, Co jest w tych archiwach...” Podział zasobu archiwalnego i ewidencyjnego komunistycznego resortu spraw wewnętrznych w okresie 1989–1992. Rozpoznanie zagadnienia (Część I)

ARTYKUŁY i STUDIA: BIOGRAFIE

 • Hanna Budzyńska, Janicki Marian (1927–2020) – funkcjonariusz MO i dyplomata
 • Mirosław Pietrzyk, Kpt. Bolesław Halewski (Heller) (1919–1999) – wyjątkowo okrutny czy typowy funkcjonariusz UB?

MATERIAŁY I DOKUMENTY

 • Imre Okváth, Sprawozdanie z tajnej narady szefów bezpieki państw socjalistycznych 7–12 marca 1955 r.

STAN BADAŃ i ARTYKUŁY RECENZYJNE

 • Zbigniew Bereszyński, Tomasz Kozłowski, „Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990”, Warszawa 2019
 • Kristina Burinskaitė, The Soviet Secret Services in Lithuania. Research and Evaluation in Lithuanian Historiography since 1991

DYSKUSJE I POLEMIKI

 • Od Redakcji
 • Grzegorz Fijałka, Odpowiedź na artykuł Krzysztofa Tochmana, „Michał Fijałka (1915–1983), tajny współpracownik UB-SB o pseudonimie »Osiecki«”

 

do góry