Nawigacja

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989

nr 1 (17)/2019

 • „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” nr 1 (17)/2019
  „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” nr 1 (17)/2019

SPIS TREŚCI

Struktury i kadry

 • Dariusz Burczyk, Organizacja i funkcjonowanie Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (1946–1955). Wybrane zagadnienia
 • Paweł Fornal, Referat Ochrony przy Rafinerii Nafty Jedlicze w latach 1951–1955
 • Izabela Kuna, Inspektoraty Ochrony Funkcjonariuszy Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych północno-wschodniej Polski (1984–1990). Struktury, kadry, działalność

Artykuły

 • Artur Piekarz, Zbrodnie i przestępstwa popełnione w czasie akcji przeciwpartyzanckich na obszarze Polesia Lubelskiego po 1947 r. Zarys problemu
 • Jacek Romanek, Przestępczość wśród kadry kierowniczej Milicji Obywatelskiej województwa lubelskiego w latach 1944–1954
 • Magdalena Sierocińska, Odpowiedzialność funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego z województwa poznańskiego w latach 1945–1956 za popełnione przestępstwa  na podstawie  materiałów śledczych OKŚZpNP w Poznaniu
 • Krzysztof Filip, Przestępczość funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1957–1965. Wprowadzenie do problematyki
 • Witold Bagieński, Kategorie spraw i dokumentacji operacyjnej wywiadu MSW (1956–1990)
 • Bogusław Wójcik, Młodzieżowa Organizacja Konspiracyjna 1959–1962. Ideowy bunt w czasie „małej stabilizacji”
 • Przemysław Bartosik, Jarosław Lemański, Inwigilacja Ryszarda Hrywniaka przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1984–1990
 • Mirosław Sikora, Wsparcie informacyjne wywiadu cywilnego dla przemysłu ciężkiego i energetyki PRL (1970–1990)

Dokumenty

 • Dyrektywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla Służby Bezpieczeństwa z lat 1971-1973, oprac. Filip Musiał
 • Patryk Pleskot, Coraz większa dyscyplina? Raport o przestępczości funkcjonariuszy MSW z lutego 1971 r.

Biogramy

 • Grzegorz Goryński, Komandor Henryk Romanek, zastępca dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza do spraw morskich, dowódca Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza, attaché wojskowy, lotniczy i morski ambasady PRL w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Model kariery oficera ludowej Marynarki Wojennej
 • Grzegorz Goryński, Podpułkownik Czesław Kaczmarz. Model kariery „zasłużonego w utrwalaniu władzy ludowej” na Dolnym Śląsku oficera zwiadu Sudeckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza

Wykaz skrótów
Noty o Autorach
Zasady przygotowania maszynopisu wydawniczego dla wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej

 

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry