Nawigacja

Nauka

Referat Badań Historycznych
ul. Wincentyny Teskowej 1
85-130 Bydgoszcz

Pracownicy:

dr Tomasz Ceran – kierownik referatu
tel. 52 586 26 67, kom. 881 926 923
tomasz.ceran@ipn.gov.pl 

Anna Szpak – sekretariat
tel. 52 586 26 60, kom. 532 541 468
anna.szpak@ipn.gov.pl

dr Kinga Czechowska
Tel. 52 586 26 73, kom. 668 605 183
kinga.czechowska@ipn.gov.pl 

prof. dr hab. Mirosław Golon
Tel. 52 586 26 46, kom. 698 625 208
miroslaw.golon@ipn.gov.pl

Remigiusz Ławniczak
tel. 52 586 26 69
remigiusz.lawniczak@ipn.gov.pl 

dr Mateusz Maleszka
tel. 52 586 26 74
mateusz.maleszka@ipn.gov.pl 

dr Izabela Mazanowska
tel. 52 586 26 68, kom. 795 460 822
izabela.mazanowska@ipn.gov.pl 

dr Krzysztof Osiński
tel. 52 586 26 69, kom. 734 117 030
krzysztof.osinski@ipn.gov.pl

dr Przemysław Wójtowicz
tel. 52 586 26 72
przemyslaw.wojtowicz@ipn.gov.pl 

do góry