Nawigacja

Nauka

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych we Wrocławiu

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu
ul. Długosza 48 , 51-162 Wrocław
tel. 71 326 97 38, fax 71 326 97 40   

 

Naczelnik  – dr hab. Robert Klementowski
tel. 71 326 97 36

robert.klementowski@ipn.gov.pl 

Sekretariat
Joanna Pietruszewska – starszy specjalista
tel. 71 326 97 38, fax 71 326 97 40
joanna.pietruszewska@ipn.gov.pl 

dr Dariusz Dąbrowski – specjalista
tel. 71 326 97 56
dariusz.dabrowski@ipn.gov.pl 

dr Kamil Dworaczek – specjalista
tel. 71 326 97 48
kamil.dworaczek@ipn.gov.pl 

Kamil Frączkiewicz
tel. 71 326 97 41
kamil.fraczkiewicz@ipn.gov.pl 

Agnieszka Klarman – specjalista
tel. 71 326 97 42
agnieszka.klarman@ipn.gov.pl 

dr hab. Jerzy Kirszak – główny specjalista
tel. 71 326 97 52
jerzy.kirszak@ipn.gov.pl 

dr Daniel Koreś – starszy specjalista
tel. 71 326 97 49
daniel.kores@ipn.gov.pl

 

dr Krzysztof Kupeć – specjalista
tel. 71 326 97 68
krzysztof.kupec@ipn.gov.pl 

Łukasz Sołtysik – starszy specjalista
tel. 71 326 97 47
lukasz.soltysik@ipn.gov.pl 

dr hab. Jarosław Syrnyk – główny specjalista
tel. 71 326 97 57
jaroslaw.syrnyk@ipn.gov.pl 

dr Grzegorz Waligóra
tel. 71 326 97 46
grzegorz.waligora@ipn.gov.pl 

dr Norbert Wójtowicz – główny specjalista
tel. 71 335 86 88
norbert.wojtowicz@ipn.gov.pl  

do góry