Nawigacja

Wystawy

Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu

Wystawa jest pierwszą od ponad 10 lat próbą zaprezentowania tragicznej, ale i bohaterskiej zarazem historii 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Przedstawiono na niej w zarysie zarówno dzieje 5. Wileńskiej Brygady AK na Wileńszczyźnie w 1944 roku i na Białostoczyźnie w 1945 roku, jak i działania oddziałów legendarnego mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” już na Pomorzu w latach 1945–1946. Zaprezentowane zostały także poszczególne sylwetki dowódców (samego „Łupaszki” oraz jego podkomendnych, w tym sanitariuszek i łączniczek). Osobne miejsce na wystawie poświęcono działalności komunistycznego aparatu bezpieczeństwa oraz próbom upamiętnienia poległych, przez dzięsięciolecia zapomnianych lub oczernianych, Żołnierzy Wyklętych 5. Wileńskiej Brygady AK. Pierwsza oficjalna prezentacja wystawy miała miejsce 5 lipca 2012 roku w Lubichowie, podczas zakończenia X Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”.

Materiał ilustracyjny zaprezentowany na panelach wystawy pochodzi w przeważającej części ze zbiorów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz zbiorów prywatnych. Autorkami wystawy są Izabela Brzezińska, historyk z pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego Oddziału IPN oraz Marzena Kruk, naczelnik archiwum gdańskiego Oddziału IPN.

Ekspozycja składa się z 21 paneli.

do góry