Nawigacja

Edukacja

Działalność edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej

Za działalność edukacyjną IPN odpowiada Biuro Edukacji Narodowej. Prowadzi ono działania edukacyjne, wystawiennicze i wydawnicze w kraju i za granicą, w tym w zakresie porozbiorowej i najnowszej historii Polski. 

Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, z siedzibą w Warszawie, działa w skali ogólnopolskiej, koordynując pracę jedenastu Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej (OBEN) działających w ramach oddziałów IPN w następujących miastach: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. Pracownicy Biura są też zatrudnieni w delegaturach IPN w Kielcach, Radomiu, Opolu, Bydgoszczy i Olsztynie.

Zgodnie z zapisami ustawy o IPN działalność Biura Edukacji Narodowej polega na upowszechnianiu w kraju i za granicą stanowisk i opinii dotyczących najważniejszych dla narodu polskiego wydarzeń historycznych, popularyzacji porozbiorowej i najnowszej historii Polski jako elementu wychowania patriotycznego, promowaniu wiedzy o udziale Polaków i ich formacjach wojskowych na frontach walk, przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolita Polską lub naród polski, informowaniu o metodach, miejscach i sprawcach zbrodni popełnionych przeciwko narodowi polskiemu, wspieraniu przedsięwzięć społecznych mających na celu kreowanie patriotyzmu i umacnianie tożsamości narodowej.

Zadania te są wykonywane we współpracy ze szkołami, uczelniami, innymi instytucjami oświatowymi lub kulturalnymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi, mediami, polskimi organizacjami i instytucjami emigracyjnymi oraz organami władzy publicznej.

edukacja.ipn.gov.pl

 

do góry