Nawigacja

Видання IPN укр

Edukacja

Biuro Edukacji Narodowej

Adres do korespondencji:
Biuro Edukacji Narodowej IPN
ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

Dyrektor BEN – Adam Hlebowicz 
adam.hlebowicz@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora – Elżbieta Duda 
elzbieta.duda@ipn.gov.pl 

Zastępca Dyrektora – dr Jarosław Szarek
jaroslaw.szarek@ipn.gov.pl 

Monika Świerszcz
Sekretariat BEN
tel. (22) 581 88 70 

Wydział Logistyki

Marta Rąpała
tel. (22) 581 87 99
marta.rapala@ipn.gov.pl 

Artur Wyszyński
tel. (22) 581 85 69
artur.wyszynski@ipn.gov.pl 

Justyna Zys
tel. (22) 581 88 42
justyna.zys@ipn.gov.pl 

Wydział notacji i opracowań multimedialnych

Naczelnik – Konrad Starczewski 
tel. (22) 581 85 67
konrad.starczewski@ipn.gov.pl 

Zastępca Naczelnika – Karol Litwin
tel. (22) 581 85 88
karol.litwin@ipn.gov.pl 

Dominika Dąbrowa
tel. (22) 544 57 82
dominika.dabrowa@ipn.gov.pl 

Henryk Domagała
tel. (22) 581 85 79
henryk.domagala@ipn.gov.pl 

Paulina Guła
tel. (22) 581 86 68
paulina.gula@ipn.gov.pl 

Mirosław Jabłoński
tel. (22) 581 85 78
miroslaw.jablonski@ipn.gov.pl 

Marcin Jurkiewicz
tel. (22) 581 86 84
​marcin.jurkiewicz@ipn.gov.pl 

Artur Kłus
tel. (22) 540 58 26
artur.klus@ipn.gov.pl 

Julia Krajewska
tel. (22) 581 86 69
julia.krajewska@ipn.gov.pl 

dr Grzegorz Łeszczyński
tel. (22) 540 58 96
grzegorz.leszczynski.BEN@ipn.gov.pl 

Robert Mucha
tel. (22) 581 85 62
robert.mucha@ipn.gov.pl 

Szymon Nowak
tel. (22) 540 58 99
szymon.nowak@ipn.gov.pl 

Tomasz Sikorski
tel. (22) 581 85 45
tomasz.sikorski@ipn.gov.pl 

Piotr Życieński – fotograf
tel. (22) 581 86 76
piotr.zycienski@ipn.gov.pl 

Wydział Projektów Edukacyjnych

Naczelnik – dr Mateusz Marek
tel. (22) 581 86 56

mateusz.marek@ipn.gov.pl 

Zastępca Naczelnika – Michalina Żelazny
tel. (22) 581 85 05
michalina.zelazny@ipn.gov.pl 

Maryla Czupryńska-Szczupak
tel. (22) 581 85 65
maryla.szczupak@ipn.gov.pl 

Marta Gosk
tel. 22 581 85 61
marta.gosk@ipn.gov.pl 

Sergiusz Kazimierczuk
tel. (22) 581 86 74
sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl 

Katarzyna Miśkiewicz
tel. (22) 581 85 99
katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl 

dr Paweł Rokicki
tel. (22) 581 86 75
pawel.rokicki@ipn.gov.pl 

Marta Snarska
tel. (22) 581 86 31
marta.snarska@ipn.gov.pl 

Magdalena Wujda
magdalena.wujda@ipn.gov.pl 

Szymon Węglowski
tel. (22) 581 88 57
szymon.weglowski@ipn.gov.pl 

Samodzielna Sekcja Programowa

dr hab. Marek Gałęzowski
tel. (22) 581 85 57
marek.galezowski@ipn.gov.pl 

dr hab. Tomasz Panfil
Tomasz.Panfil@ipn.gov.pl 

dr Barbara Stanisławczyk-Żyła
tel. (22) 581 85 66
barbara.stanislawczyk-zyla@ipn.gov.pl 

Samodzielna Sekcja Gier Edukacyjnych

Łukasz Pogoda
tel. (22) 581 86 70
lukasz.pogoda@ipn.gov.pl 

do góry