Nawigacja

Видання IPN укр

Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej

Co wiemy o historii naszego regionu? Prezentacja raportu „Edukacja dla pamięci” na Podkarpackim Kongresie Pamięci Narodowej. Jasionka k. Rzeszowa, 4–5 października 2023, G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa

Świadomość historyczna mieszkańców województwa podkarpackiego oraz ich wiedza historyczna i postawa wobec przeszłości będzie tematem rozważań na rozpoczynającym się jutro Podkarpackim Kongresie Pamięci Narodowej. 4 października o godzinie 10.00 zostaną zaprezentowane wyniki badań zespołu naukowców dr. hab. Krzysztofa Malickiego, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego – tym razem w odniesieniu do województwa podkarpackiego. Bezpośrednio po prezentacji raportu odbędzie się debata panelowa „Świadomość historyczna mieszkańców województwa podkarpackiego. Rola organizacji społecznych”.

Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej to dwudniowe wydarzenie, które podsumowuje ponad dwudziestoletni dorobek IPN, a także prezentuje historyczną ofertę edukacyjną w zupełnie nowej formule – w myśl hasła „Historia mówi przez pokolenia”. Pomysł prezentacji naszego dziedzictwa narodowego szerokiemu gronu odbiorców to odpowiedź na wyniki zrealizowanych w  2022 r. na zlecenie IPN badań społecznych dotyczących wiedzy historycznej Polaków i ich postaw wobec przeszłości. Badania opracowane przez zespół naukowców dr. hab. Krzysztofa Malickiego, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, zostały przedstawione podczas konferencji otwierającej kwietniowy Kongres Pamięci Narodowej. Wyniki raportu „Edukacja dla pamięci”, w języku polskim i angielskim, można pobrać ze strony internetowej IPN.

W czasie Podkarpackiego Kongresu Pamięci Narodowej zostaną zaprezentowane wyniki badań w odniesieniu do województwa podkarpackiego. Analiza pamięci regionalnej jest potrzebna i konieczna nie tylko dla celów czysto poznawczych, lecz także dla kreowania polityki edukacyjnej. W przypadku Podkarpacia jest ona jednak szczególnie trudna, gdyż region w jego obecnym kształcie nie mógł w swych dziejach wykształcić politycznej, gospodarczej i kulturalnej odrębności. Analiza wyników badań mieszkańców Podkarpacia: Polaków 20+, uczniów szkół średnich oraz nauczycieli historii, umożliwi jednak odtworzenie występujących w regionie form pamięci i pokazanie tego, co jest w nich specyficznie lokalne oraz tego, co stanowi odzwierciedlenie narodowej historii Polski. A problem jest tym bardziej interesujący, że w świetle wyników badania „Edukacja dla Pamięci” na Podkarpaciu (oraz w woj. świętokrzyskim) zanotowano najwyższe wskaźniki deklaracji o nieprzerwanym zamieszkiwaniu rodzin respondentów w regionie jeszcze od czasów przedwojennych.

Bezpośrednio po prezentacji raportu „Edukacja dla pamięci” odbędzie się debata panelowa „Świadomość historyczna mieszkańców województwa podkarpackiego. Rola organizacji społecznych”. Uczestnicy: prof. dr hab. Jan Draus (Kolegium IPN/UR), Maciej Małozięć (zastępca burmistrza m. Dębicy/ŚZŻAK), Tomasz Róg (MBP w Cieszanowie/Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej), dr hab. Tadeusz Zych (UR/Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne) będą dyskutować o stanie świadomości historycznej mieszkańców województwa podkarpackiego.

Zapraszamy! Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji.

4 października 2023 r. (środa)

10.00–10.30 – prezentacja raportu dr hab. Krzysztof Malicki, prof. URz  na temat świadomości historycznej mieszkańców województwa podkarpackiego oraz ich wiedzy historycznej i postaw wobec przeszłości.
Zobacz: Wyniki raportu „Edukacja dla pamięci”, które zostały przedstawione podczas konferencji otwierającej kwietniowy Kongres Pamięci Narodowej 13-15 kwietnia 2023 r. w Warszawie.

10.30–12.00 debata panelowa „Świadomość historyczna mieszkańców województwa podkarpackiego. Rola organizacji społecznych”. Uczestnicy: prof. dr hab. Jan Draus (Kolegium IPN/UR), Maciej Małozięć (zastępca burmistrza m. Dębicy/ŚZŻAK), Tomasz Róg (MBP w Cieszanowie/Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej), dr hab. Tadeusz Zych (UR/Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne). Będzie to dyskusja o stanie świadomości historycznej mieszkańców województwa podkarpackiego z udziałem działaczy społecznych z Podkarpacia.

Te i wiele innych wydarzeń, edukacyjnych oraz naukowych, strefa nowych technologii, filmy historyczne, strefa upamiętniania i strefa poszukiwań, strefa archiwum IPN prezentująca projekt Archiwum Pełne Pamięci, wystawy multimedialne, gale i koncert, turniej gier historycznych, strefa dla najmłodszych w czasie Podkarpackiego Kongresu Pamięci Narodowej w G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa 4 i 5 października 2023 r.Szczegółowy plan wydarzenia: https://kongrespamiecinarodowej.pl/

►Przyjdź na Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej i zarejestruj się już dziś.

Obejrzyj spot promujący Kongres Pamięci Narodowej

► https://kongrespamiecinarodowej.pl/

► Wstęp wolny po wcześniejszej rejestracji. Zapraszamy!

https://storage.ipn-konferencje.pl/public/ipn-konferencje.pl/event/2/image/e9b7f224-f00f-4fa8-9a7a-181c543eaf19/patronat_honorowy_4.jpg

Organizator

https://storage.ipn-konferencje.pl/public/ipn-konferencje.pl/event/23/image/9e85a6ec-3d55-4853-b3eb-1961ec71658f/003%20LOGO%20RZESZ%C3%93W%20IPN%20na%20t%C5%82a%20JASNE.png

 

Kontakt dla mediów:

Oddział IPN w Rzeszowie
Katarzyna Gajda-Bator
kom. 602 712 537, tel. (17) 860 60 12 
katarzyna.gajda-bator@ipn.gov.pl

 

Rzecznik Prasowy IPN – Dyrektor Biura:
dr Rafał Leśkiewicz
tel. 602 322 362
rzecznik@ipn.gov.pl

do góry