Nawigacja

Komunikaty

Na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie ekshumowano szczątki trzech osób

W dniach 3-10 kwietnia 2024 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, w ramach postępowania prowadzonego przez OKŚZpNP w Lublinie, pod nadzorem prokuratora, przeprowadził kolejny etap prac poszukiwawczych na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Ich celem było odnalezienie miejsc pochówku osób straconych w więzieniu na Zamku w Lublinie na mocy wyroków orzeczonych przez sądy wojskowe.

W trakcie pierwszych dni prac przebadano jedną jamę grobową oraz sąsiadujący z nią plac ziemny. Na głębokości 1, 80 m ujawniono szczątki należące do mężczyzny, które spoczywały w pozostałościach trumny bądź skrzyni. Szkielet zachował się w układzie anatomicznym. Układ szczątków oraz ich cechy antropologiczne (wiek, wzrost) wskazują, że mogą należeć one do poszukiwanej ofiary zbrodni sądowej zabójstwa dokonanego w więzieniu na Zamku w Lublinie.

W kolejnych dniach przebadano trzy sąsiadujące ze sobą groby. W pierwszym z nich, po podjęciu szczątków osoby pochowanej w latach 70. XX w., ujawniono pozostałość wkopu sięgającego do głębokości 2, 20 m. Nie odnaleziono jednak szczątków ludzkich. W kolejnych jamach grobowych, pod wtórnymi warstwami pochówków, odnaleziono pozostałości szczątków dwóch osób, pochowanych przypuszczalnie w drewnianych skrzyniach lub trumnach. Szczątki zostały najprawdopodobniej wyekshumowane w latach 60. XX w., podczas pogłębiania grobów pod wtórne pochówki. Wiele wskazuje na to, że zostały one przeniesione w inne, nieoznaczone miejsce na cmentarzu.

Podjęte szczątki kostne przewieziono do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie, gdzie zostaną poddane szczegółowym badaniom medycznym oraz próbie identyfikacji genetycznej.

12.04.2024 r.

dr Artur Piekarz, OBPiI IPN w Lublinie

fot. Łukasz Pasztaleniec, OBPiI IPN w Lublinie

do góry