Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 22.03.2024

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 46 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 15 nowych publikacji dot.:

 • 1 prezesa Sądu Apelacyjnego,
 • 1 prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego,
 • 2 prokuratorów Prokuratury Krajowej,
 • 4 prokuratorów regionalnych,
 • 1 sekretarza stanu,
 • 1 podsekretarza stanu,
 • 2 wicemarszałków województwa,
 • 1 starosty,
 • 1 wicestarosty,
 • 1 członka zarządu powiatu

oraz 31 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 16 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

 • 76 osób (74 nowe publikacje i 2 modyfikacje) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”,
 • 152 osób (151 nowych publikacji i 1 modyfikacja) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
 • 480 osób (409 nowych publikacji i 71 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 754 publikacje (w tym 649 nowych rekordów i 105 modyfikacji).

do góry