Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 28.02.2024

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 87 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 37 nowych publikacji dot.:

 • 1 sędziego NSA,
 • 1 sędziego Sądu Najwyższego,
 • 1 prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • 1 wiceprezesa NIK,
 • 1 prokuratora Prokuratury Krajowej,
 • 5 prokuratorów regionalnych,
 • 2 sekretarzy stanu,
 • 14 podsekretarzy stanu,
 • 1 starosty,
 • 3 wicestarostów,
 • 7 członków zarządu powiatu

oraz 50 modyfikacji wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 30 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

 • 161 osób (153 nowe publikacje i 8 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL”,
 • 103 osób (100 nowych publikacji i 3 modyfikacje) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
 • 406 osób (353 nowe publikacje i 53 modyfikacje) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL”.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 757 publikacji (w tym 643 nowe rekordy i 114 modyfikacji).

do góry