Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Biuro Lustracyjne uzupełniło katalogi

Anna Cisek
Data publikacji 22.01.2024

W związku z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 126 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 34 nowe publikacje dot.:

 • 1 posła RP,
 • 2 członków Rady Ministrów,
 • 5 sędziów Sądu Najwyższego,
 • 1 Rzecznika Praw Dziecka,
 • 2 wiceprezesów NIK,
 • 1 prokuratora IPN,
 • 4 sekretarzy stanu,
 • 17 podsekretarzy stanu,
 • 1 członka zarządu powiatu

oraz 92 modyfikacje wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z BIP dane dotyczące 18 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

Ponadto, realizując zadania określone w art. 52a pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Lustracyjne opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące:

 • 130 osób (113 nowych publikacji i 17 modyfikacji) w katalogu „osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL” oraz usunięto z BIP 1 osobę,
 • 153 osób (150 nowych publikacji i 3 modyfikacje) w katalogu „osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL”,
 • 364 osób (357 nowych publikacji i 7 modyfikacji) w katalogu „funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL” oraz usunięto z BIP 2 osoby.

Łącznie w 3 katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 773 publikacje (w tym 654 nowe rekordy i 119 modyfikacji).

do góry