Nawigacja

Komunikaty

Biuro Lustracyjne opublikowało informacje dotyczące osób pełniących funkcje publiczne

Anna Cisek
Data publikacji 05.12.2023

W związku z nałożonym na Prezesa IPN w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów obowiązkiem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej IPN informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa PRL o osobach pełniących wskazane w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy funkcje publiczne Biuro Lustracyjne IPN opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej IPN informacje dotyczące łącznie 49 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 6 nowych publikacji dotyczących:

  • 4 członków Rady Ministrów,
  • 1 wicestarosty,
  • 1 członka zarządu powiatu 

oraz 43 modyfikacje wcześniejszych publikacji, wynikających ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje bądź dopisania zarządzeń prokuratorskich i orzeczeń sądowych. Jednocześnie usunięto z z BIP dane dotyczące 17 osób, które przestały pełnić funkcje publiczne.

do góry