Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Informacja o zmianach na stanowiskach kierowniczych w Instytucie Pamięci Narodowej

Anna Cisek
Data publikacji 14.11.2023

Z dniem 14 listopada 2023 r. dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dokonał zmian na stanowiskach kierowniczych w Instytucie Pamięci Narodowej.

Od 14 listopada 2023 roku stanowisko dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku objął dr Marek Szymaniak, dyrektorem Oddziału IPN w Łodzi został Karol Piskorski. Od 15 listopada 2023 roku obowiązki dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL powierzył Adriannie Garnik, Poniżej prezentujemy sylwetki osób obejmujących stanowiska kierownicze.

Adrianna Garnik ukończyła Wydział Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Od 2017 r. była pracownikiem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie pełniła funkcję głównego specjalisty do spraw koordynacji promocji. W 2021 r. została zatrudniona w Instytucie Pamięci Narodowej na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Prezesa. Od 2022 r. pełniła już funkcję dyrektora Biura Prezesa.

W ramach działalności społecznej od 2010 r. jest prezesem Fundacji Tożsamość i Solidarność, od 2017 r. działa w Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Instytucie Pamięci Narodowej. W latach 2014–2022 pełniła funkcję skarbnika Związku Polskich Artystów Plastyków.

Brała udział w budowie pomnika rtm. Witolda Pileckiego przed Muzeum II Wojny Światowej, pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku oraz przygotowaniu tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego na budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2011–2016 uczestniczyła w organizacji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz cyklu spotkań, wykładów i koncertów z zakresu historii Polski XX w. na terenie miasta Gdańsk. W Instytucie Pamięci Narodowej była organizatorem Kongresu Pamięci Narodowej, który odbył się w kwietniu 2023 r.

W latach 2016–2022 pracowała jako redaktor w m.in. Niezależna.pl, „Gazecie Polskiej Codziennie” oraz „ArsForum”.

Odznaczona:

  • Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2020),
  • Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2019).

dr Marek Szymaniak ukończył studia magisterskie na kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 2006 r. rozpoczął pracę w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Od 2010 r. piastował tam stanowisko kierownika zespołu naukowo-edukacyjnego. W 2016 r. rozpoczął realizację zajęć w Zakładzie Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Od 1 lipca 2017 r. pełnił funkcję kierownika Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (był również przewodniczącym Zespołu ds. ewaluacji wystawy głównej odpowiedzialnym za realizację zmian i uzupełnień wystawy stałej) oraz kierownika pionu wydawniczego. W 2020 r. został kierownikiem Działu Naukowo-Edukacyjnego.

W październiku 2021 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora MIIWŚ ds. naukowych. Od lutego 2023 r. jest pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN. 8 września 2023 r. został członkiem Komisji Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007–2022. Od 2022 r. jest przewodniczącym Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się problematyka totalitarnych form zniewalania i represjonowania społeczeństwa polskiego (zwłaszcza kadra i aparat terroru), zagadnienia dotyczące konspiracji niepodległościowej (antyniemieckiej i antykomunistycznej) oraz tematyka komisariatów Rzeszy Wschód i Ukraina (1941–1944).

Odznaczony:

  • Brązowym Krzyżem Zasługi,
  • Medalem 100-lecia odzyskania Niepodległości,
  • Medalem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz,
  • Medalem Unitat Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomoraniensis.

 

Karol Piskorski ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Politechnikę Łódzką i podyplomowe studia w zakresie zarządzania kryzysowego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Ostatnie 17 lat, z 25 lat zawodowej służby wojskowej, spędził w szeregach Jednostki Wojskowej GROM, dowodząc m.in. gdańskim Zespołem Bojowym na Westerplatte. Pięciokrotnie uczestniczył w misjach pokojowych NATO poza granicami kraju – w Iraku i Afganistanie. Po przejęciu tradycji Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej przez Jednostkę Wojskową GROM w 1995 r., Karol Piskorski kontynuuje ich misję jako współczesny Cichociemny, pozostając wiernym ich mottu: „Tobie Ojczyzno”.

Po odejściu ze służby, w stopniu podpułkownika rezerwy, został powołany w 2022 r. na stanowisko Doradcy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz promowania historii wojskowości. Nadzorował również procesy zarządcze w zakresie reagowania kryzysowego, bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego Centrali Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach delegacji zagranicznych w Republice Południowej Afryki, Uzbekistanie i Kanadzie prezentował flagowy projekt IPN – wystawę „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”. Brał również czynny udział w spotkaniach i rozmowach z tamtejszymi przedstawicielami środowisk kombatanckich i wojskowych.

Od sierpnia 2023 r. pełnił obowiązki dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Odznaczony:

  • Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego,
  • wpisem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.

 

 

do góry