Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Komunikat o umorzeniu śledztwa dotyczącego masowych deportacji mieszkańców dawnego woj. tarnopolskiego w głąb byłego ZSRS

Anna Cisek
Data publikacji 25.09.2023

Kraków, dnia 25 września 2023 roku

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zawiadamia, iż mocą postanowienia z dnia 22 września 2023 roku umorzono zarejestrowane pod sygnaturą akt S. 23.2000.Zk. śledztwo, w sprawie zbrodni komunistycznych stanowiących zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na dokonaniu masowych deportacji w głąb byłego ZSRS w miesiącach lutym, kwietniu i w czerwcu 1940 roku oraz w maju i w czerwcu 1941 roku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – mieszkańców województwa tarnopolskiego, co stanowiło poważne prześladowanie pokrzywdzonych z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, społecznej i zawodowej tj. o przest. z art. 118a§1 pkt 3 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art.  3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t. jedn. Dz. U.  z 2023 r. poz. 102.) i inne – w oparciu o przepisy art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. oraz art. 322§1 k.p.k. (wobec śmierci ustalonych sprawców niewykrycia pozostałych sprawców przestępstw).

Na podstawie art. 131 § 3 kpk pokrzywdzeni w niniejszej sprawie mogą, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia przedmiotowego komunikatu, zwrócić się telefonicznie (12 429 62 35), e-mailowo (na adres: komisja.krakow@ipn.gov.pl) lub za posrednictwem poczty (na adres: Kraków 31-012, ul. Reformacka 3) do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie o doręczenie odpisu wskazanego wyżej postanowienia o umorzeniu śledztwa.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Krakowie

do góry