Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłym prokuratorom Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie oraz sędziemu Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego

Monika Dobrzeniecka
Data publikacji 24.08.2022

W dniu 23 sierpnia 2022 roku Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie skierowała do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłym prokuratorom Wojskowej Prokuratury Garnizonowej  w Krakowie Jerzemu Ch. i Markowi G., a także byłemu sędziemu Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Januszowi S.

Wskazanym osobom zarzucono, że w okresie od kwietnia do czerwca 1982 roku w Krakowie przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, iż wydali postanowienia o zastosowaniu, a następnie utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa B., Pawła Z. i Andrzeja W., przypisując im sporządzanie i przechowywanie pism zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, podczas gdy działania pokrzywdzonych nie stanowiły przestępstwa.

W śledztwie ustalono, iż pokrzywdzeni, będący wówczas uczniami IV klasy Technikum Elektrycznego w Oświęcimiu, zostali w dniu 24 kwietnia 1982 roku zatrzymani przez funkcjonariuszy MO w związku z tym, że na terenie miasta, z samochodu Fiat 126p, rozrzucali ulotki o treści zawierającej „nieprawdziwe” zarzuty dotyczące działalności prasy i TVP. Ulotki te miały narazić wskazane media „na utratę zaufania niezbędnego do prowadzenia działalności informacyjnej”.

Zatrzymani uczniowie zostali następnie tymczasowo aresztowani na mocy decyzji prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie. Pomimo składania środków zaskarżenia, taki środek izolacyjny był utrzymywany w mocy na podstawie decyzji kolejnego prokuratora, a później sędziego Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie przygotowawcze przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie dostarczyło podstaw do przyjęcia, że działalność prowadzona przez pokrzywdzonych w okresie obowiązywania stanu wojennego w Polsce  nie stanowiła przestępstw, również w świetle przepisów prawa PRL.

Sporządzone i rozpowszechnione  ulotki o treści „Bojkot prasy trwa, nadal TVP kłamie…”, stanowiły wyłącznie wyraz sprzeciwu pokrzywdzonych wobec sytuacji panującej w kraju w okresie obowiązywania stanu wojennego, a w szczególności propagandy prowadzonej przez państwowe media, nie zawierały natomiast nieprawdziwych informacji i nie nawoływały do niepokojów publicznych i rozruchów.

Stosowanie zatem wobec pokrzywdzonych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań były aktami bezprawia i represji.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie
prok. Waldemar Szwiec

Kraków, dnia 24 sierpnia 2022 roku

do góry