Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Sprostowanie nieprawdziwej informacji prof. Macieja Kledzika przekazanej PAP

Adam Lewandowski
Data publikacji 04.08.2022

3 sierpnia 2022 roku w portalu Dzieje.pl ukazał się wywiad z prof. Maciejem Kledzikiem, który stwierdził, że „IPN nie jest raczej zainteresowany dokumentacją z Powstania [Warszawskiego - IPN]”. Jest to nieprawda, o czym świadczy wieloletnia praca Archiwum IPN w zakresie pozyskiwania archiwaliów powstańczych. Instytut Pamięci Narodowej, także w ramach gromadzenia dokumentacji archiwalnej, ściśle współpracuje z rodzinami Powstańców oraz organizacjami kombatanckimi, czy upamiętniającymi ten niepodległościowy zryw Polaków z 1944 roku.

Pracownicy Archiwum IPN nie tylko opracowują i skanują dokumenty powstańcze, które są już w zasobie IPN (co sam prof. Kledzik potwierdza w wywiadzie), ale pozyskują w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci archiwalia od osób prywatnych. Jednym z większych zbiorów jest kolekcja fotografa Henryka Śmigacza, który upamiętnił na kliszy dramat i heroizm Powstania. 

Zbiór dokumentów dotyczących Powstania Warszawskiego dotyczy także losów Powstańców w PRL. Są to, przede wszystkim, materiały wytworzone przez byłe organy bezpieczeństwa w związku z rozpracowywaniem środowisk kombatanckich oraz dotyczące procesów sądowych. Znajdziemy wśród nich spuścizny po żołnierzach AK, które trafiły do zasobu IPN jako tzw. depozyty Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – czyli materiały zarekwirowane przez UB/SB. Drugą część zbiorów stanowią materiały zgromadzone i wytworzone przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Przypominamy także, że cała dokumentacja znajdująca się w Archiwum IPN jest dostępna na zasadach przewidzianych przez ustawę o IPN.

Warto dodać, że w Archiwum Instytutu  prowadzona jest digitalizacja całego zasobu - w tym także dokumentacji dotyczącej Powstania Warszawskiego. Materiały przed udostępnieniem w czytelni są digitalizowane, a naukowcy mają możliwość, po złożeniu wniosku, uzyskać dostęp do plików udostępnianych on-line za pomocą aplikacji.

Instytut Pamięci Narodowej upamiętnia żołnierzy Armii Krajowej na wiele sposobów. Warto przypomnieć ogólnopolską akcję „Z miłości do Polski” przygotowaną z okazji 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w AK. Do tego należy dodać wydawnictwa, a w tym o kobietach walczących w Powstaniu Warszawskim.

IPN w całej Polsce przygotowuje także akcje edukacyjne, takie jak konkursy, czy wystawy dotyczące AK i Powstania Warszawskiego.

W tym roku, w ramach 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego IPN złożył hołd Powstańcom w całej Polsce

do góry