Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

IPN-OKŚZpNP w Warszawie prosi o kontakt osoby najbliższe dla więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau

Katarzyna Pronobis
Data publikacji 26.05.2022

Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie kontynuuje śledztwo, wszczęte przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w sprawie zbrodni nazistowskich, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, popełnionych w okresie od 1939 r. do 1945 r. na szkodę obywateli polskich na terenie niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau i w jego podobozach.

W toku prowadzonego postępowania ustalane są m.in. okoliczności funkcjonowania obozu koncentracyjnego w Dachau, dane pokrzywdzonych obywateli polskich, którzy byli poddani zbrodniczym represjom oraz zbierane są pisemne relacje nieżyjących obecnie osób wiezionych w KL Dachau. Jednym z celów prowadzonego śledztwa jest także poinformowanie osób najbliższych dla nieżyjących pokrzywdzonych o ustaleniach prowadzonego postępowania oraz pouczenie ich, że w zastępstwie nieżyjących obecnie więźniów wspomnianego obozu, będących osobami dla nich najbliższymi, mogą korzystać z przysługujących represjonowanym praw i obowiązków strony prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie zwraca się z apelem do najbliższych dla osób zgładzonych lub więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau (m.in. małżonków, dzieci, wnuków, rodzeństwa, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostającym we wspólnym pożyciu), którzy w latach 2020-2022 nie otrzymali stosownej informacji w tej sprawie od prowadzącego śledztwo prokuratora, o nawiązanie kontaktu korespondencyjnego albo telefonicznego z prokuratorem OKŚZpNP w Warszawie na adres: 00-207 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6, mail: mariusz.rebacz@ipn.gov.pl albo na numer tel. 22 860 70 75, 22 860 70 w terminie 2 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia. Uprzejmie proszę o powołanie się w korespondencji na sygnaturę sprawy S 15.2020.Zn.

                                                                                     Prokurator  Edyta Myślewicz
                                                                                    p.o. Naczelnika OKŚZpNP w Warszawie

do góry