Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Dr hab. Jan Szumski został powołany na stanowisko p.o. dyrektora Biura Badań Historycznych

  • Dr hab. Jan Szumski. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
    Dr hab. Jan Szumski. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Dr hab. Jan Szumski jest historykiem i kulturoznawcą, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii Nauki PAN. Od wielu lat zajmuje się tematyką związaną z historią stosunków polsko-sowieckich oraz dziejami Polaków w ZSRR., pełni także funkcję koordynatora Centralnego Projektu Badawczego IPN „Polacy w Rosji i Związku Sowieckim”.

Dr hab. Jan Szumski jest autorem dwóch monografii: Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944–1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii (Kraków 2010), Historia a polityka. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce 1945–1964 (Warszawa 2016) oraz kilkunastu artykułów naukowych dotyczących stosunków polsko-sowieckich i polityki sowieckiej na wschodnich terenach Rzeczypospolitej.

Od prawie dwóch dekad prowadzi kwerendy w archiwach Rosji, Białorusi, Litwy i Polski. W 2017 został laureatem Fulbright Senior Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, a w 2018 – stypendystą Instytutu Hoovera na Uniwersytecie Stanforda.

Jest członkiem m.in.: Komisji Historyków Polski i Rosji, Rady Naukowej IHN PAN czy Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich KNH PAN.

do góry