Nawigacja

Видання IPN укр

Komunikaty

Komunikat Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Anna Cisek
Data publikacji 02.07.2021

W dniu 2 lipca 2021 r. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpoznając wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, podjęła uchwałę w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Józefa Iwulskiego – sędziego Sądu Najwyższego, z uwagi na fakt, że w okresie stanu wojennego będąc sędzią Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, orzekając w sposób dowolny, sprzeczny z dowodami zgromadzonymi w sprawie, skazał dwudziestojednoletniego pracownika przedsiębiorstwa PKS w Oświęcimiu na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych, za niezaniechanie działalności w związku zawodowym NSZZ „Solidarność” poprzez powielanie i kolportowanie ulotek, których treść zdaniem sądu, wzywała do strajku powszechnego i zamieszek oraz wyszydzała publicznie Polską Rzeczpospolitą Ludową, podczas gdy w rzeczywistości w ulotce przedstawiono kontur mapy Polski otoczonej drutem kolczastym.

Uchwała ta jest nieprawomocna.

do góry