Nawigacja

2019

„Wołanie z Wołynia” – pismo religijno-społeczne

  • Ks. Witold Józef Kowalów
    Ks. Witold Józef Kowalów

Dwumiesięcznik „Wołanie z Wołynia” ukazuje się na terenie diecezji łuckiej na Ukrainie od ponad 25 lat. Od początku redaktorem naczelnym jest ks. Witold Józef Kowalów – polski duchowny rzymskokatolicki, posługujący w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu.

Pismo porusza zarówno tematykę współczesną, związaną z funkcjonowaniem kościołów i środowisk polskich na Wschodzie, jak również kwestie historyczne, m.in. dotyczące zbrodni wołyńskiej.

Ponadto „Wołanie z Wołynia” jest wydawcą licznych książek z zakresu historii Kościoła, polskiej obecności na Wschodzie i wszelkiej tematyki związanej z szeroko pojętą ziemią wołyńską. Dzięki publikacjom wydawanym staraniem wydawnictwa swoje zasłużone miejsce w historii odzyskało wiele osób związanych z ziemią wołyńską, nierzadko funkcjonujących w dramatycznych warunkach i okolicznościach.

„Wołanie z Wołynia” przyczynia się również do inicjowania licznych działań, mających na celu nawiązanie dialogu historycznego na wyjątkowo trudnym terenie, jakim jest obwód wołyński na dzisiejszej Ukrainie.

Ks. Witold Józef Kowalów – syn Stefana i Heleny z d. Stanek. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Białym Dunajcu, w 1982 rozpoczął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera w Zakopanem. Sympatyk 1 Drużyny Harcerskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Zakopanem. W latach 1983–1985 brał udział w pracach zbierającego się systematycznie seminarium historycznego 1 DH. Egzamin maturalny złożył w 1986. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W 1992 otrzymał święcenia kapłańskie i uzyskał stopień magistra historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1992 r. pracował na Ukrainie. Od października 1992 r. jest proboszczem parafii Ostróg na Wołyniu (diecezja łucka), a od 1993 r. był także duszpasterzem parafii Kuniów (diecezja kamieniecka). W latach 1992–1995 był proboszczem parafii Zdołbunów i Klewań, które przekazał swemu następcy – ks. Andrzejowi Ścisłowiczowi. Członek Rady Głównej Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej (1995–1997). Członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Lwowskiej (1993–1996).

Założyciel i redaktor naczelny czasopisma religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuckiej „Wołanie z Wołynia”. W latach 1996–2000 członek Rady Kapłańskiej Diecezji Łuckiej. W 1999 r. został mianowany członkiem Komisji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy ds. Środków Społecznego Przekazu. Laureat IX Polonijnej Nagrody im. Ireny i Franciszka Skowyrów za całokształt twórczości nt. Kościoła katolickiego i Polaków na Wołyniu (2002). Wykładowca Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (2002–2010). Odznaczony Medalem Pro Memoria Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie (8 maja 2005).

11 lutego 2005 powołany na członka Komisji Historycznej dla procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego. 18 grudnia 2006 mianowany kanonikiem (expositorio canonicali). Nagrodzony Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (2007). Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008). W 2012 r. otrzymał nagrodę „Małego Feniksa” za całokształt pracy i wydanie 77 pozycji wydawniczych. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Kościelnych w Łucku (2009). 2 lutego 2010 mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Łuckiej. 29 lipca 2015 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego pw. Najświętszego Serca Jezusa diecezji kijowsko-żytomierskiej w Worzelu (2016).​

 

do góry