Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy – Warszawa, 20–23 września 2018

 • Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz
 • Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz
 • Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz
 • Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz
 • Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz
 • Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz
 • Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz Sesja inauguracyjna V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Sejmie – Warszawa, 20–23 września 2018. Fot. Marcin Jurkiewicz

W dniach 20–23 września 2018 w Warszawie trwał V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. W ramach wydarzenia uczestnicy wzięli udział m.in. w spotkaniach, sesjach i forach tematycznych w Senacie i Sejmie. Tegoroczny Zjazd, ze względu na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, miał specjalny charakter i niecodzienny wymiar. Organizatorom Zjazdu zależało na tym, aby to spotkanie Polaków z całego świata stało się znaczącym punktem w narodowych obchodach, jednoczących w obliczu wielkiego święta cały rozproszony w świecie naród.

„Ojcowie Niepodległości” i gra paragrafowa na Światowym Zjeździe Polonii

Józef Piłsudski i Roman Dmowski, Ignacy Paderewski i Wincenty Witos, Ignacy Daszyński i Wojciech Korfanty, dzięki wystawie zorganizowanej przez szczeciński Oddział Biura Edukacji Narodowej IPN „Ojcowie Niepodległości” zagościli na V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy.  Wystawa zostła zaprezentowana w warszawskim Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu 64.

W ramach Zjazdu, 21 września, odbyło się także Forum Edukacji Polonijnej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28). Jego uczestnicy za pośrednictwem broszur o Romanie Dmowskim i Józefie Piłsudskim, które otrzymają od IPN, zapoznali się z projektem Biura Edukacji Narodowej IPN „Patroni naszych ulic”. Polonijni nauczyciele i edukatorzy otrzymali także powstałą w Biurze Edukacji Narodowej legendarną i wciąż popularną grę Karola Madaja „Kolejka” oraz paragrafową grę „Dziennikarka”. To gra, która toczy się jak powieść, gdzie wpływ na bieg wydarzeń ma nie pisarz, lecz czytelnik! Chodzi więc o zastosowanie najnowszych pomysłów w edukacji o ojczystej historii. W Forum Edukacji Polonijnej wzięli udział dr Mateusz Marek, naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej BEN, oraz Olga Tumińska koordynator szeroko zakrojonego projektu BEN zwanego „Programem Polonijnym”. W jego ramach Instytut Pamięci Narodowej, na sesjach w Polsce i za granicą, szkoli nauczycieli i edukatorów polonijnych od Kamczatki po Londyn.

 

 • Uczestnicy Zjazdu otrzymali materiały edukacyjne IPN. Fot. Teresa Szramek
  Uczestnicy Zjazdu otrzymali materiały edukacyjne IPN. Fot. Teresa Szramek
 • Uczestnicy Zjazdu otrzymali materiały edukacyjne IPN. Fot. Teresa Szramek
  Uczestnicy Zjazdu otrzymali materiały edukacyjne IPN. Fot. Teresa Szramek
 • Uczestnicy Zjazdu otrzymali materiały edukacyjne IPN. Fot. Teresa Szramek
  Uczestnicy Zjazdu otrzymali materiały edukacyjne IPN. Fot. Teresa Szramek

 

Od dwunastu lat Biuro Edukacji Narodowej IPN realizuje „Program Polonijny”, którego odbiorcami są Polacy i Polonia mieszkający poza granicami kraju. Naszym głównym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat najnowszej historii Polski. W ramach „Programu Polonijnego” BEN IPN nawiązujemy kontakty z polonijnymi placówkami oświatowymi, prezentując ofertę edukacyjną, prowadząc lekcje i warsztaty dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli, organizując prezentacje wystaw historycznych.  Zachęcamy także środowiska polonijne do udziału w przedsięwzięciach edukacyjnych IPN, takich jak programy edukacyjne, konkursy czy akcje rocznicowe. Wspieramy działania organizacji i instytucji zajmujących się współpracą z Polonią i Polakami poza granicami kraju, m.in. Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, udostępniając bezpłatnie nasze publikacje i wystawy – chociażby na V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który właśnie odbywa się w Warszawie. 

Często w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej delegujemy także naszych pracowników, którzy wygłaszają wykłady oraz prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ramach naszych działań staramy się także wspierać działania instytucji polonijnych – przekazywać materiały edukacyjne, wypożyczać wystawy, ale także upowszechniać w Polsce wiedzę o ważnych instytucjach polonijnych. Przykładem tego jest prezentowana właśnie w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” wystawa prezentująca historię i działania Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku pt. „Instytut Piłsudskiego w Ameryce – historia i zbiory polskiej instytucji w Nowym Jorku”.

Dzięki współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2017 r. dwie publikacje edukacyjne IPN: puzzle „303” oraz edukacyjna gra planszowa „ZnajZnak” zostały dołączone do wyprawek dla uczniów klas pierwszych 63 szkół z polskim językiem nauczania w Wilnie i rejonach: wileńskim, solecznickim, szyrwinckim, święciańskim i trockim.

Od 2012 roku na całym świecie budujemy sieć miejsc – Przystanków Historia IPN, w których pracownicy IPN cyklicznie spotykają się z Polakami i Polonią, przybliżając historię Polski XX wieku poprzez wykłady, pokazy filmów, spotkania otwarte oraz zajęcia dla młodych odbiorców. Pierwszy Przystanek Historia IPN został powołany w Wilnie, a kolejne działają w Brukseli, Nowym Jorku, Chicago, Grodnie oraz w Gnojniku na Zaolziu. 21 września zostanie powołany Przystanek Historia IPN w Londynie, a w październiku w Żytomierzu. 

Corocznym, ważnym elementem Programu Polonijnego są Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą – dziesięciodniowy kurs dla nauczycieli i edukatorów pracujących w polskich placówkach poza krajem, który odbywa się w lipcu. Podczas konferencji na warsztatach i wykładach uczestnicy poznają historię Polski XX wieku i aktywne metody jej nauczania. Każdego roku na całym świecie odbywa się wiele różnorodnych aktywności skierowanych do Polaków za granicą.

Uczestnicy Światowego Zjazdu Polonii z wizytą w Archiwum IPN

W sobotę 22 września przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum Instytutu. W trakcie wizyty goście odwiedzili magazyn archiwalny i pracownię konserwacji dokumentów, gdzie zapoznali się z codzienna pracą naszego archiwum i poznali  zasady przechowywania i zabezpieczania archiwaliów.

Archiwiści zaprezentowali cenne dokumenty przejęte do zasobu IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci i przechowywane w Instytucie materiały fotograficzne. Goście wzięli także udział w warsztatach z wykorzystaniem dokumentów Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej.  

 • Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
  Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
 • Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
  Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
 • Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
  Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
 • Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
  Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
 • Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
  Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
 • Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
  Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
 • Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
  Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
 • Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
  Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
 • Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
  Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
 • Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)
  Przedstawiciele organizacji polonijnych biorący udział V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy odwiedzili Archiwum IPN. Fot. Maciej Buźniak (Archiwum IPN)

RAMOWY PROGRAM ZJAZDU

DZIEŃ PIERWSZY – 20 września 2018

 • Oficjalne obchody rozpocznie msza święta w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.
 • Następnie odbędzie się złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza, złożenie wiązanek przez delegację pod tablicami pamiątkowymi w Parlamencie i sesja inauguracyjna w Sejmie.
 • Dzień zakończy Koncert Galowy „Nasza Niepodległa II 1918-2018” z udziałem wybitnych polskich artystów.

DZIEŃ DRUGI – 21 września 2018

Organizatorzy Zjazdu, w poczuciu odpowiedzialności za jego kształt merytoryczny postanowili, że jeden dzień będzie przeznaczony na obrady w ośmiu forach tematycznych:

DZIEŃ TRZECI – 22 września 2018

 • W kolejny dniu uzupełnieniem obrad tematycznych będą wizyty studyjne w instytucjach partnerskich współorganizujących fora.
 • Wyniki prac zostaną zaprezentowane w sesji podsumowującej, która odbędzie się w Sejmie RP.

DZIEŃ CZWARTY – 23 września 2018

 • Zjazd zakończy uroczysta Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej.

Współorganizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Polonii Świata. 

Patronat Honorowy nad V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek zasiada w Komitecie Honorowym Zjazdu.

 

do góry