Nawigacja

Program polonijny

Program funkcjonuje od 2006 r. W jego ramach współpracujemy z polonijnymi placówkami oświatowymi. Prowadzimy wykłady, warsztaty i lekcje dla nauczycieli i uczniów, organizujemy prezentacje wystaw historycznych, a także zachęcamy środowiska polonijne do udziału w przedsięwzięciach edukacyjnych IPN. Tworzymy sieć „Przystanków Historia”, w których pracownicy IPN pojawiają się systematycznie. W ramach tej pracy dotarliśmy do kilkuset nauczycieli oraz kilku tysięcy dzieci i młodzieży mieszkających za granicą. Wszystkie te działania mają wspierać Polaków poza granicami kraju w zachowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy o historii Polski. 

do góry