Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Białymstoku

Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym (ul. 11 Listopada) – Białystok, 3 lipca 2017

  • Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku
  • Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku
  • Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku
  • Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku
  • Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku
  • Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku Wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku

3 lipca 2017 r. odbyła się wizja lokalna na cmentarzu wojskowym w Białymstoku (ul. 11 Listopada) z udziałem Pana Adama Siwka – dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie, Pana dr hab. Piotra Kardeli – dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku, Pana Andrzeja Nowakowskiego – wojewódzkiego konserwatora zabytków, Pan Jana Hahna – architekta i dr Ewy Rogalewskiej – pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Białymstoku. Wizytację przeprowadzono w związku z zaplanowaną budową grobowca-kolumbarium, w którym w przyszłości zostaną złożone szczątki kilkuset ofiar odnalezionych na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku w latach 2013–2016. Są to ofiary totalitaryzmów sowieckiego i niemieckiego z czasów II wojny światowej oraz ofiary komunistycznego aparatu represji po roku 1944. Koncepcja i lokalizacja grobowca została zaakceptowana w 2015 r. przez Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięć Walk i Męczeństwa w Białymstoku oraz podtrzymana przez Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku w marcu 2017 r. IPN prowadzi prace nad projektem w porozumieniu i przy współpracy z wojewodą podlaskim oraz prezydentem Białegostoku.

do góry