Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Białymstoku

Posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Białymstoku – Białystok, 29 czerwca 2017

  • Posiedzenie KOPWiM przy O IPN w Białymstoku
  • Posiedzenie KOPWiM przy O IPN w Białymstoku
  • Posiedzenie KOPWiM przy O IPN w Białymstoku
  • Posiedzenie KOPWiM przy O IPN w Białymstoku

29 czerwca 2017 r. w siedzibie Oddziału IPN w Białymstoku odbyło się posiedzenie członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Białymstoku z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Na początku spotkania dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, wręczył akt powołania przez Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka jednemu z członków Komitetu. Następnie dr Ewa Rogalewska przedstawiła sprawy prowadzone aktualnie przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, dotyczące upamiętniania i opinii w sprawie pomników i miejsc pamięci w woj. warmińsko-mazurskim (m.in. opinia w sprawie pomnika ks. Adalberta Zinka i sprawa Pomnika Tannenberg wraz pismem w tej sprawie skierowanym do Komitetu OPWiM) oraz woj. podlaskim (opinia w sprawie tablicy Pomocy Polsko-Węgierskiej, tablicy POW w Białymstoku, tablicy w gm. Kołaki Kościelne oraz gminie Zambrów – upamiętnienie ofiar II wojny światowej i komunizmu). Kolejno głos zabrali Paweł Niziołek z Biura Badań Historycznych Oddziału IPN w Białymstoku, prezentując problemy związane z dekomunizacją ulic w woj. podlaskim oraz Renata Gieszczyńska z Delegatury IPN w Olsztynie, która omówiła problemy związane z dekomunizacją ulic w woj. warmińsko-mazurskim. Następnie dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela przekazał dalsze prowadzenie spotkania dr. Pawłowi Myszkowskiemu Przewodniczącemu Komitetu oraz wiceprzewodniczącemu Władysławowi Kałudzińskiemu. W dyskusji nad bieżącymi sprawami zabierali głos członkowie Komitetu. W głosowaniu przyjęto stanowisko w sprawie pisma burmistrza Olsztynka dot. pomnika Tannenberg oraz wysłuchano informacji Pana Romana Falkowskiego z Łap w sprawie budowy pomnika we wsi Brzozowo Muzyły, gm. Poświętne, upamiętniającego żołnierzy 3. i 6. Brygad Wileńskich podczas zwycięskiej bitwy stoczonej 28 kwietnia 1946 r. z grupą operacyjną UB, MO i KBW.

do góry