Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Białymstoku

Posiedzenie Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku - Olsztyn, 9 października 2017

  • Posiedzenie Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku
    Posiedzenie Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Białymstoku

9 października 2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się posiedzenie członków Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Przybyłych na posiedzenie gości przywitał dyrektor Wydziału Polityki Spraw Społecznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Jastrzębski, który przekazał  głos Wicewojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Sławomirowi Sadowskiemu. Następnie głos zabrał Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie dr hab. Karol Sacewicz. Kolejnym punktem spotkania było omówienie problemów związanych z dekomunizacją ulic i przestrzeni publicznej w woj. warmińsko-mazurskim, które przedstawiła Renata Gieszczyńska z Delegatury IPN w Olsztynie. Dr Ewa Rogalewska i Joanna Markiewicz z Oddziału IPN w Białymstoku przedstawiły problemy z dekomunizacją przestrzeni publicznej w woj. podlaskim oraz omówiły przebieg spraw dotyczących pomników i miejsc pamięci (Jeleniewo, Rutka-Tartak, Czeremcha). W kolejnym punkcie obrad przedstawiono sprawę upamiętnienia postaci Mieczysława Torbicza ps. „Puchacz”, żołnierza AK, burmistrza Kolna z okresu II wojny światowej, który zginął w 1945 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym, dokąd trafił za działalność niepodległościową. Po dyskusji członkowie Komitetu zaopiniowali pozytywnie tę ideę. W kolejnej części spotkania Przewodniczący Komitetu dr Paweł Myszkowski przedstawił prezentację wybranych miejsc pamięci w województwie podlaskim (m.in. Cmentarz Wojskowy w Białymstoku, symboliczny grób mjr. Jana Tabortowskiego ps. „Bruzda” w Przytułach, grób por. Stanisława Marchewki ps. „Ryba” w Piątnicy, Brzozowo-Antonie - upamiętnienie miejsca bitwy 5. Brygady Wileńskiej). W dyskusji omówiono sprawy bieżące.

do góry