Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Piętnaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Gdańsk, 20 października 2021

W dniu 20 października 2021 r. odbyło się piętnaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa utworzonego przy Oddziale IPN w Gdańsku.

Posiedzenie Komitetu odbyło się w siedzibie Oddziału IPN-KŚZpNP w Gdańsku. Uczestnikom zapewniono dostęp do spotkania za pomocą platformy multimedialnej Microsoft Teams i stacjonarnie. Zebranie poprowadził przewodniczący Komitetu Marcin Swaczyna, który po przywitaniu wszystkich obecnych przekazał głos naczelnik OBUWiM IPN w Gdańsku Katarzynie Lisieckiej, która przedstawiła bieżącą działalność biura oraz zaprezentowała odsłonięte w ostatnim czasie upamiętnienia.

Ważnym tematem poruszonym podczas posiedzenia Komitetu była sprawa Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 r. w związku z protestem Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 r. Sekretarz Komitetu przedstawił informacje z przeprowadzonej analizy akt Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w sprawie naruszenia praw autorskich głównego twórcy koncepcji pomnika i jego znieważenia, która kilkakrotnie umarzała śledztwa w ww. sprawie.

W kolejnym punkcie członkowie Komitetu rozpatrywali wniosek członka KOPWiM Andrzeja Adamczyka dot. upamiętnienia ofiar Rzezi Wołyńskiej na jednym z gdańskich cmentarzy. Komitet jednomyślnie (6 głosów za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw) podjął uchwałę w sprawie poparcia działań zmierzających do upamiętnienia ofiar Rzezi Wołyńskiej na cmentarzu łostowickim w Gdańsku. Zbrodnia Wołyńska była antypolską czystką etniczną przeprowadzoną przez nacjonalistów ukraińskich mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy). Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1945.

Na koniec przewodniczący Marcin Swaczyna podziękował za uczestnictwo wszystkim biorącym udział w posiedzeniu Komitetu i zaprosił na kolejne spotkanie 9 grudnia 2021 r. 

W posiedzeniu wzięło udział  6 członków KOPWiM oraz pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa z Oddziału w Gdańsku i Delegatury w Bydgoszczy:

  • Marcin Swaczyna
  • Jacek Tarczewski
  • Konrad Turzyński
  • Tadeusz Chmielewski
  • Andrzej Osipów
  • Tadeusz Antkowiak
do góry