Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Szesnaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Gdańsk, 9 grudnia 2021

W dniu 9 grudnia 2021 r. odbyło się szesnaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa utworzonego przy Oddziale IPN w Gdańsku.

Posiedzenie Komitetu odbyło się w siedzibie Oddziału IPN-KŚZpNP w Gdańsku. Uczestnikom zapewniono dostęp do spotkania za pomocą platformy multimedialnej Microsoft Teams i stacjonarnie. Zebranie poprowadził przewodniczący Komitetu, Marcin Swaczyna, który po przywitaniu wszystkich obecnych poprosił o zajęcie stanowiska członków Komitetu w sprawie propozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. odznaczenia Sylwestra Śmigla Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.

Sylwester Śmigiel w latach 1978-1980 będąc uczniem V Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie rozpowszechniał na terenie miasta nielegalne wydawnictwa. Z powodu prowadzonej działalności był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa we Włocławku. Od 1980 r. przebywał w Warszawie, gdzie jako student był związany z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, a następnie będąc nauczycielem akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie, kontynuował działalność opozycyjną kolportując nielegalne wydawnictwa. W połowie lat 80-tych działając na rzecz toruńskiego podziemnego Wydawnictwa „Kwadrat”, nawiązał kontakt ze środowiskiem NSZZ „Solidarność” we Francji oraz z Instytutem Literackim w Paryżu i przemycił do Polski profesjonalne przyrządy poligraficzne oraz wydawnictwa paryskiej „Kultury”. Został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Od wielu lat jest inicjatorem i organizatorem licznych upamiętnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Członkowie Komitetu w swoim stanowisku jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowali i poparli wniosek o uhonorowanie p. Sylwestra Śmigla Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.

W kolejnym punkcie posiedzenia przewodniczący przekazał głos naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku, p. Katarzynie Lisieckiej, która przedstawiła bieżącą działalność biura oraz zaprezentowała planowany w najbliższym czasie projekt wykonania serii upamiętnień polskich patriotów z Wolnego Miasta Gdańska. Inicjatywa polega na upamiętnieniu zasłużonych Polaków mieszkających i prowadzących działalność na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1939 w formie licznych  tablic i pomników.

W najbliższym czasie w ramach zbliżającej się rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego nastąpi prezentacja wyremontowanego nagrobka powstańca, Władysława Wolniewicza w Kwidzynie oraz odnowionego Pomnika Poległych Powstańców Wielkopolskich w Lisewie Kościelnym. W Dąbrówce k. Bobowa i Nowym Mieście Lubawskim zostaną wyremontowane nagrobki powstańców styczniowych Ignacego Kuchty i Franciszka Klonowskiego.

Konrad Turzyński przedstawił propozycję odtworzenia tablicy pamiątkowej poświęconej Polakom zamordowanym przez Niemców w 1939 r. w Skarszewach. Komitet jednogłośnie podjął uchwałę dot. potrzeby odtworzenia wspomnianej tablicy w Skarszewach. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Andrzej Osipów zgłosił postulat, aby dokonać wymiany treści inskrypcji umieszczonej na kamieniu posadowionym na cmentarzu ofiar zbrodni niemieckich na gdańskiej Zaspie w postaci zastąpienia słowa „ofiarom hitleryzmu” – „ofiarom Niemców”.

Konrad Turzyński zaproponował wykonanie tablicy poświęconej ostatniemu przedwojennemu proboszczowi w Skarszewach, ks. Maksymilianowi Dunajewskiemu, zamordowanemu przez Niemców w 1939 r.

Pod koniec spotkania wszyscy obecni minutą ciszy oddali hołd ofiarom stanu wojennego.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków KOPWiM:

  • Marcin Swaczyna
  • Andrzej Adamczyk
  • Sebastian Bartkowski
  • Tadeusz Chmielewski
  • Piotr Kostyło
  • Andrzej Osipów
  • Jacek Tarczewski
  • Konrad Turzyński
do góry