Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Czternaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Gdańsk, 29 czerwca 2021

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyło się czternaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa utworzonego przy Oddziale IPN w Gdańsku. Spotkanie Komitetu miało charakter hybrydowy i odbyło się za pomocą platformy multimedialnej oraz stacjonarnie w siedzibie Oddziału IPN w Gdańsku.

Zebranie poprowadził przewodniczący, Marcin Swaczyna, który po przywitaniu wszystkich obecnych rozpoczął dyskusję na temat bieżących spraw związanych z działalnością Komitetu. Pierwszym tematem poruszonym przez członków KOPWiM była sprawa podjęta przez członków Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 r. związana z Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

Kolejnym zagadnieniem omawianym przez KOPWiM było upamiętnienie Obrońców Kępy Oksywskiej. Upamiętnienie ma stanąć na terenie byłego cmentarza cywilnego w Kosakowie i jest inicjatywą radnych Gminy Kosakowo. Celem zwiększenia świadomości społecznej o bohaterskiej obronie Kępy Oksywskiej podczas wojny obronnej 1939 r. KOPWiM planuje rozszerzenie upamiętnienia poprzez zagospodarowanie terenu walk i stworzenie w tym miejscu ścieżki edukacyjnej. Jest to niezwykle ważne, aby zachować dla dalszych pokoleń pamięć o chwalebnych czynach i poświęceniu polskich żołnierzy – obrońców Wybrzeża we wrześniu 1939 r.

Następnie przedstawiono dwie szczytne inicjatywy upamiętnień wybitnych mieszkańców Bydgoszczy. Pierwsza z nich dotyczy ostatniego przedwojennego prezydenta Bydgoszczy, Leona Barciszewskiego. Druga związana jest z postacią szefa Wydziału Łączności AK na Pomorze Leszka Białego, zamordowanego w 1945 r. przez funkcjonariuszy UB. Członkowie komitetu jednogłośnie podjęli uchwały o poparciu realizacji tychże upamiętnień.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy OBUWiM IPN w Gdańsku, Delegatury w Bydgoszczy oraz członkowie Komitetu: 

 • Andrzej Adamczyk
 • Janusz Janowski
 • Beata Kuna
 • Robert Kwiatek
 • Przemysław Olstowski
 • Hanna Sowińska
 • Marcin Swaczyna
 • Jacek Tarczewski
 • Janusz Trupinda
 • Konrad Turzyński

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 r.

 • Czternaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  Czternaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Czternaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  Czternaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Czternaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
  Czternaste posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
do góry