Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Gdańsku

Dziesiąte posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku – 7 czerwca 2019

7 czerwca br. w siedzibie IPN w Gdańsku odbyło się dziesiąte posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (drugie w tym roku). Poprowadziła je Hanna Sowińska (w miejsce nieobecnego przewodniczącego Marcina Swaczyny).

W pierwszej części posiedzenia Katarzyna Lisiecka – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku – przedstawiła przedsięwzięcia zrealizowane przez OBUWiM w pierwszym półroczu br. Wymieniła m. in.: tablicę w budynku dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim, gdzie w latach 1951-1952 działała Młodzieżowa Antykomunistyczna Organizacja Jord-Just; tablicę na murze budynku dawnego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy; znak drogowy E-10 informujący o drodze do Lasu Szpęgawskiego; tablice dot. działaczy Wolnych Związków Zawodowych (pierwsza znajduje się w budynku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a poświęcona została pracownikowi tego zakładu Janowi Samsonowiczowi, natomiast druga – na budynku, w którym zamieszkiwał Tomasz Wojdakowski gdańskiej Żabiance); tablicę dot. Zdzisława Badochy „Żelaznego” w Podjazach.

Katarzyna Lisiecka zapowiedziała także odsłonięcie pierwszej brązowej tablicy sfinansowanej przez OBUWiM, poświęconej 1. Pułkowi Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza (uroczystość odbyła się 14 czerwca br.). Ponadto poinformowała o uroczystościach 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej, które odbyły się na Cmentarzu – Pomniku Bohaterów „Zaspa” w Gdańsku w dniu 8 maja br. W ich trakcie zostały odsłonięte tablice informacyjne poświęcone historii cmentarza, zawierające plan kwater, listę nazwisk pochowanych Polaków, biografie wybranych ofiar (m. in. księży). Trzy obustronne tablice zostały przygotowane merytorycznie i graficznie przez OBUWiM IPN Gdańsk.

Następnie Katarzyna Lisiecka poinformowała o planach prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych ofiar obozu w Działdowie (KL Soldau). Prace prowadzone będą pod przewodem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu po wznowieniu śledztwa przez naczelnika prokuratora Tomasza Jankowskiego latem br.

W dalszej części posiedzenia Katarzyna Lisiecka poinformowała o planach upamiętniania zamordowanych sportowców i działaczy przedwojennego Klubu Sportowego „Gedania” we wrześniu br. oraz omówiła pierwsze wydawnictwo przygotowane przez OBUWiM: broszurę na temat Zbrodni Wołyńskiej. Ponadto przedstawiła różne inicjatywy edukacyjne zrealizowane przez pracowników OBUWiM w Gdańsku i Bydgoszczy

W drugiej części zebranie odbyła się dyskusja nt. dalszych upamiętnień. Daleko posunięte są prace nad przygotowaniem tablicy przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy, poświęconej ofiarom zamordowanym przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Andrzej Osipów poruszył kwestię upamiętnienia Gryfa Pomorskiego na terenie woj. pomorskiego, a zwłaszcza w Gdańsku. Zaznaczył, że brak na tym terenie pomnika. Inicjatywę w tym względzie wyszła od Romana Dambka, syna współzałożyciela Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski.

Sebastian Bartkowski poruszył sprawę realizacji filmu poświęconego zbrodni na ludności polskiej w Szpęgawsku (przy którym jest także zaangażowany).

Beata Kuna poruszyła kwestię sformułowania w podstawie programowej do nauczania historii w szkołach średnich, w której znalazło się zdanie o „eksterminacji Żydów i innych grup etnicznych”. Zaproponowała przygotowanie pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej prostującego tą nieprecyzyjnie sformułowaną kwestię (na następnym posiedzeniu KOPWiM).

***

W posiedzeniu wzięło udział ośmiu (na dwudziestu pięciu) przedstawicieli KOPWiM:

  • Andrzej Adamczyk
  • Tadeusz Antkowiak
  • Sebastian Bartkowski
  • Beata Kuna
  • Czesław Nowak
  • Andrzej Osipów
  • Hanna Sowińska
  • Konrad Turzyński

Kolejne posiedzenie odbędzie się w trzecim kwartale br. (lipiec-wrzesień).

do góry