Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie tablicy pamięci Emila Augusta Fieldorfa „Nila” – Kraków, 15 czerwca 2018

W krakowskiej SP im. Frycza-Modrzewskiego odsłonięto dziś tablicę ku czci gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila". August Emil Fieldorf był uczniem tej placówki w latach 1901-1905. Pamiątkową tablicę z inicjatywy rodziców dzieci uczących się w szkole, nauczycieli oraz rodziny „Nila” ufundował krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

„Miejsce, w którym się zgromadziliśmy, przywodzi nam na myśl młodzieńcze lata szkolne gen. Fieldorfa „Nila”. Tym łatwiej dziś przywołać generała... jako wzór do naśladowania dla współczesnych uczniów” – napisał w liście do uczestników uroczystości dyrektor krakowskiego IPN Filip Musiał.

Fieldorf (ur. 1895 w Krakowie, zm. 1953 r. w Warszawie) służył w Legionach Polskich, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, w czasie II wojny światowej był m. in. dowódcą Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. W ostatnich miesiącach działalności AK pełnił również funkcję zastępcy jej dowódcy, gen. Leopolda Okulickiego. Po aresztowaniu przez NKWD, w latach 1945-1947 był więziony w sowieckich łagrach na Uralu. Po zwolnieniu powrócił do Polski, gdzie próbował rozpocząć normalne życie ze swoją rodziną. Komuniści ponownie aresztowali generała 10 listopada 1950 r., poddali brutalnemu śledztwu, a w końcu po sfingowanym procesie zamordowali, ponieważ do końca pozostał wierny przysiędze i ideałom niepodległej RP.

IPN wciąż szuka miejsca pochówku „Nila”.

Więcej informacji na stronie IPN Kraków.

do góry