Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont upamiętnienia na grobie uczestnika wojny polsko-bolszewickiej - Lublin, 29 września 2021

Zakończyły się prace związane z remontem upamiętnienia na grobie, w którym spoczywa uczestnik wojny polsko-bolszewickiej por. Jerzy Wiktor Skarbek Rudzki, zlokalizowanym na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie (sektor P1KL, rząd E, nr grobu 2).

Obejmowały one oczyszczenie krzyża i obrzeży, a także wykonanie inskrypcji na krzyżu.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

  • fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie
    fot. Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

Jerzy Wiktor Skarbek Rudzki – por. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, odznaczony krzyżem Virtuti Militari V kl. (nr 3132).

W 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, grób ww. został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 1485).

do góry