Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont upamiętnienia na grobie żołnierza Wojska Polskiego `39 - Lublin, 29 września 2021

Zakończyły się prace związane z remontem upamiętnienia na grobie wojennym, w którym spoczywa por. Pius Adam Jóźwik, zlokalizowanym na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie (sektor P1KG rząd 3 grób nr 1).

W ramach remontu został oczyszczony krzyż, uczytelnione inskrypcje, a także wymieniono obrzeża.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

 

Pius Adam Jóźwik - por. 8 pp Leg.,  ur. 11 lipca 1911 r., poległ 21 września 1939 r. pod Barchaczowem.

do góry