Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Remont grobów 4 powstańców śląskich – Ruda Śląska

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach zakończyło remont grobów 4 powstańców śląskich spoczywających na cmentarzach parafialnych Parafii p.w. Św. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śląskiej Wirku. Odnowiono następujące groby znajdujące się na starym cmentarzu parafialnym:

Alojzego Bauma (Sektor: 1/ Rząd: 3/ Kwatera: 59) Alfonsa Szymiczka (Sektor: 1/ Rząd: 13/ Kwatera: 420) Augustyna Pietrońca (Sektor: 1/ Rząd: 4/ Kwatera: 92) oraz grób Pawła Myszora (Sektor: 3/ Rząd: 2/ Kwatera: 6), który znajduje się na nowym cmentarzu parafialnym.

Był to drugi etap prac w Rudzie Śląskiej, łącznie w latach 2019-2020 IPN wyremontował na tamtejszych cmentarzach 8 grobów powstańczych.

Nowe nagrobki nawiązują do poprzednich kształtem krzyża. Wykonano je z wysokiej jakości granitu strzegomskiego. Na płycie głównej umieszczono awers Śląskiego Krzyża Powstańczego, pod którym umieszczono słowa „Bóg Honor Ojczyzna”.  W/w odznaczenie było przyznawane w celu upamiętnienia bohaterskich walk ludu śląskiego przeciwko niemieckiej przemocy, między innymi uczestnikom Powstań Śląskich 1919-1921.

Wykonane prace wpisują się w program restauracji grobów powstańców śląskich przez OBUWiM Katowice, który przewidziany jest na lata 2019-2022. W jego ramach wyremontowano już 18 takich obiektów: w Mysłowicach, Chorzowie, Rudzie Śląskiej. W tym roku planowane są jeszcze działania w Pogrzebieniu i Chełmie Śląskim.

Na 100. rocznicę wybuchu II Powstania Śląskiego przewidziano uroczystość poświęcenia nagrobków, która zostanie zorganizowana we współpracy z Urzędem Miasta Ruda Śląska.

do góry