Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Prace ekshumacyjne w miejscowości Bogucice gm. Trzeszczany – 29 czerwca 2020

29 czerwca 2020 r. w miejscowości Bogucice (gm. Trzeszczany, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie), na zlecenie Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Lublinie, odbyła się ekshumacja z grobu wojennego żołnierza Wojska Polskiego, który poległ we wrześniu 1920 r.

Według informacji na tablicy informacyjnej, w grobie został pochowany NN żołnierz WP z Wrocławia, który w walce z bolszewikami zginął w 1920 r. w wieku 25 lat. Natomiast w publikacji Zarys historii wojennej 24-go pułku ułanów, S. Broczyński, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1929 r., s. 16 podano, że 5 września 1920 r. w ataku na Bogutycze zginął bohaterską śmiercią ochotnik 4-go szwadronu Edward Rościszewski. Na Liście strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920 r., s. 746 widnieje ułan 214 p. uł. Edward Rościszewski, poległ 5 września 1920 r. w miejscowości Bohutycze.

W ekshumacji, którą prowadziła Firma Archeologiczna „BARD’ udział wzięli przedstawiciele UG Trzeszczany, a także pracownicy OBUWiM w Lublinie: Naczelnik dr hab. Jacek Romanek  oraz Sylwia Kostyra.

W wyniku prac ekshumacyjnych zostały odnalezione szczątki ludzkie, które następnie w obecności ks. Marka Barszczowskiego Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach Pierwszych, zostały pochowane w zbiorowej mogile wojennej na cmentarzu parafialnym w Trzeszczanach Pierwszych.

Prace sfinansowało Oddziałowe Biuro UWiM IPN w Lublinie.

fot. Sylwia Kostyra

do góry