Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Ekshumacja żołnierza 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty – Lubiniec, 22 - 23 czerwca 2020

W dniu 22 czerwca 2020 r. firma PU Metodis na zlecenie BUWiM oraz  OBUWiM w Katowicach przeprowadziła prace ekshumacyjne żołnierza 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, który poległ w pierwszych godzinach drugiej wojny światowej 1 września 1939 r. w obronie pozycji w okolicach Lublińca.

23 czerwca o godzinie 12 na cmentarzu wojskowym w Lublińcu, woj. śląskie odbyło się złożenie do grobu szczątków bezimiennego żołnierza Wojska Polskiego,  który zginął rankiem 1 września 1939 r. Został on wtedy pochowany w sąsiedztwie skrzyżowania drogi (obecnie krajowej nr 11) Lubliniec-Kokotek z drogą do Krupskiego Młyna. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, m.in. Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki i Gabriel Podbiol – Przewodniczący Rady Miejskiej, harcerze, środowisk kombatanckich, ponadto mieszkańcy Lublińca, także członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Reduta” w Częstochowie, ponadto pracownicy IPN Oddziału w Katowicach. Wartę honorową pełnili żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, natomiast pożegnanie koncelebrował ks. ppł Robert Krzystofiak z Parafii Wojskowej bł. Jerzego Frassati w Lublińcu. Po niemal 81 latach młody żołnierz spoczął wśród swoich kolegów, wśród swoich towarzyszy broni.

 

 

 

Miejsca prac zostały wskazane przez Stowarzyszenie Reduta Częstochowa.

do góry