Nawigacja

Видання IPN укр

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na listopad 2023 r.)

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym w okresie od 10 lutego do 14 kwietnia 1947r. w Nowym Sączu i Krakowie nad pozbawionymi wolności Władysławem G., Józefa Z. i Heleną Z. przez funkcjonariuszy PUBP w Nowym Sączu. (S 62.2022.Zk).
Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27 lipca 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad tymczasowo aresztowanymi członkami antykomunistycznej organizacji: Jerzym B., Janem G., Adamem Mieczysławem M., Zygmuntem N. i Janem S., w celu uzyskania od nich określonej treści wyjaśnień, pomiędzy 5 kwietnia 1949 roku a 30 czerwca 1949 roku we Włoszczowej, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 5.2023.Zk). 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 września 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w okresie od dnia 16 listopada 1950 roku do dnia 31 stycznia 1951 roku w Krakowie nad znajdującym się w stanie bezradności Stefanem K. celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 63.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 listopada 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci siedmiu sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się w okresie od bliżej nieustalonego dnia lipca 1949 roku do dnia 14 października 1949 roku w Krakowie przez funkcjonariuszy pełniących obowiązki w nieustalonej jednostce Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nad znajdującym się w stanie bezradności Bolesławem B., celem uzyskania od wymienionego określonej treści wyjaśnień (S 30.2022.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 lutego 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej i stosowaniu represji wobec jednostki, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanym żołnierzem Armii Krajowej – Stanisławem K., pomiędzy 30 listopada 1945 r. a 22 grudnia 1945 r. oraz pomiędzy 14 czerwca 1947 r. a 19 lipca 1947 r., w Kielcach, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 69.2022.Zk). 

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 29 listopada 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci ośmiu sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Sączu w okresie od września 1948 roku do listopada 1948 roku w Nowym Sączu nad znajdującym się w stanie bezradności Stanisławem K. celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 72.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 23 listopada 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie w dniu 14 sierpnia 1946 r. w Tropiu woj. małopolskiego Andrzeja Cz. przez funkcjonariuszy MO, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego w związku z podejrzeniem o przynależność do antykomunistycznego ugrupowania zbrojnego (S 33.2022.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 18 maja 2023 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Andrzeja Ch., Roberta K., Piotra L. i Andrzeja T. w okresie od 5 lutego 1982 roku do 27 marca 1982 roku oraz Henryka M. w okresie od 4 lutego 1982r. do 7 grudnia 1982r. w Zielonej Górze na czas powyżej 7 dni (S 49.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 listopada 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk wobec przedawnienia karalności czynu.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Jana N. w dniu 26 sierpnia 1945 roku przez funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa państwa komunistycznego w Tarnowie (S 64.2022.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27 października 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa i art. 17 § 1 pkt 1 kpk wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia zbrodni oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym przez funkcjonariusza państwa komunistycznego nad bezprawnie pozbawionym wolności Franciszkiem K. w okresie od 20 października 1948r. oraz nad Zofią P. w okresie od 12 października 1948r w Nowym Targu w celu wymuszenia  zeznań (S 28.2023.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 29 listopada 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Antoniego R., Piotra Sz., Józefa K., Stanisława T., Ignacego F., Mieczysławy F. i Władysławy F. od 21 lipca 1947r. w Krakowie (S 12.2023.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 23 listopada 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Józefa O. ps. "Lotny" oraz Edwarda Sz. ps. "Łotr" członków oddziału partyzanckiego „Wiarusy” w dniu 30 maja 1948 roku w Tylmanowej (S 37.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 stycznia 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa.

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na poważnym prześladowaniu osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej, na stosowaniu represji wobec jednostki, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanym żołnierzem Armii Krajowej – Czesławem S., pomiędzy 14 sierpnia 1947 r. a 15 września 1947 r., w Sandomierzu, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 74.2022.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 11 maja 2023 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Jana S. i Stanisława K. w okresie od 28 lutego 1951 roku do 25 lipca 1951 roku w związku z działalnością w PSL na czas powyżej 7 dni (S 45.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 11 lipca 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia pozostałych sprawców przestępstwa.

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad pozbawionymi wolności Romanem D., Franciszkiem H. i Julianem L. w okresie od 12 maja 1946r. do 20 lipca 1946r. przez funkcjonariuszy PUBP w Wadowicach, (S 80.2022.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 1 września 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci trzech sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia pozostałych sprawców przestępstwa.

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad pozbawionym wolności Pawłem D. w okresie od 6 stycznia 1947r. do 10 lutego 1947r. przez funkcjonariuszy PUBP w Nowym Sączu w celu wymuszenia zeznań (S 32.2022.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia pozostałych sprawców przestępstwa.

 

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie dwóch osób o nieustalonej tożsamości w miejscowości Brzesko (S 32.2021.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 lutego 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na naruszeniu w bliżej nieustalonym dniu od 1939 r. do 1945 r. w Sachsenhausen i innych miejscowościach prawa międzynarodowego przez funkcjonariuszy SS idących na rękę władzy państwa niemieckiego, polegającego na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich osadzonych w tamtejszym obozie koncentracyjnym (S 90.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 16 lutego 2023 roku na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci sześćdziesięciu pięciu sprawców przestępstwa i na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało prawomocnie zakończone oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych w czasie II wojny światowej, dat bliżej nie ustalono, na terenie Połańca i okolicznych miejscowości, polegających na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich narodowości żydowskiej, których tożsamości nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 10.2022.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 grudnia 2022 roku na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia zbrodni wojennych.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie w październiku 1944 r. w miejscowości Borówna, pow. bocheński 8 osób obywateli polskich, narodowości żydowskiej przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej (S 24.2022.Zn).
Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 lipca 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk wobec przedawnienia karalności czynu.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnione w dniu 11 maja 1943 r. w Górkach Szczukowskich, poprzez zastrzelenie z broni palnej dziesięciu osób spośród polskiej ludności cywilnej – Edwarda M., Mieczysława D., Tadeusza W., Jana M., Antoniego Ł., Janusza G. oraz czterech osób, których tożsamości nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego a także w sprawie popełnienia w dniu 17 stycznia 1944 r. w Woli Kopcowej, pow. kieleckiego zabójstwa poprzez zastrzelenie z broni palnej, trzech osób spośród polskiej ludności cywilnej – Franciszka L., Franciszka P. i Stanisława K., przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 61.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej w dniu 6 października 1942 roku w Chmielniku oraz na drodze z Chmielnika do Chęcin, polegającej na dokonaniu, poprzez zastrzelenie z broni palnej, zabójstw kilkuset obywateli polskich, narodowości żydowskiej, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego - żandarmerii, SS i Schupo (S 43.2021.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 maja 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie pięciu obywateli polskich: Stefana A., Sary A., Reginy S., Józefa S. i Stanisława S. w 1942r. w Rabce Zdroju (S 98.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na prześladowaniu poprzez pozbawienie wolności w dniu 10 listopada 1939 roku w Krakowie, 25 jezuitów z kolegium Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, co stanowiło poważne prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do polskiej grupy narodowościowej (S 74.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 31 maja 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w grudniu 1942r. w Proszowicach oraz zabójstwa Adama, Jana i Tadeusza J. w dniu 31 stycznia 1943 roku w lesie Strzyganiec w miejscowości Cisie przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 2.2022.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 maja 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na rozstrzelaniu przez Niemców w lutym 1940 roku w lesie Bór (Skarżysko Kamienna) 360 osób (S 13.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 31 maja 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie żołnierzy Wojska Polskiego w Chrzanowie i okolicznych miejscowościach m. in. Trzebini, Pile Kościeleckiej, Bolęcinie i Płazie (S 26.2021.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na pozbawieniu życia bliżej nieustalonego dnia, w okresie od 25 października 1944 roku do 14 lutego 1945 roku w nieustalonym miejscu, obywateli polskich Józefa G. i Agaty G. przez funkcjonariuszy nieustalonej formacji policyjnej lub wojskowej idących na rękę władzy państwa niemieckiego, co stanowiło poważne prześladowanie z powodu przynależności wyżej wymienionych do określonej grupy narodowościowej (S 3.2023.Zn).
Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2023 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

1. Śledztwo w sprawie uchylania się w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 29 listopada 2020 r. w Krakowie od przekazania do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej dokumentu wytworzonego przez organy III Rzeszy Niemieckiej w postaci legitymacji żołnierza 30 Dywizji Grenadierów SS przez osobę będącą w posiadaniu tego dokumentu (S 16.2021.Zi54-55).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 wobec braku znamion czynu zabronionego.

do góry