Nawigacja

Видання IPN укр

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na luty 2023 r.)

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na stosowaniu represji wobec jednostki, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanym członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Władysławem K., pomiędzy 28 sierpnia 1948 r. a 11 stycznia 1949 r., w Nowym Sączu i Krakowie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie (S 76.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na fizycznym i psychicznym znęcaniu się w okresie od czerwca do listopada 1946 r. w Nowym Targu i Krakowie nad pozbawionymi wolności Janem B., Janem D. i Tomaszem K. przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego w związku z ich działalnością w antykomunistycznej organizacji niepodległościowej o charakterze zbrojnym – ugrupowaniu partyzanckim „Błyskawica” pod dowództwem Józefa K. ps. „Ogień” - w celu zmuszenia ich do przyznania się do winy i złożenia wyjaśnień o treści oczekiwanej przez przesłuchującego, w tym dotyczących innych osób objętych przedmiotem postępowania oraz podejrzewanych o udział w w/w organizacji i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonych, (S 55.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 8 czerwca 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w okresie od dnia 16 listopada 1950 roku do dnia 31 stycznia 1951 roku w Krakowie nad znajdującym się w stanie bezradności Stefanem K. celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 63.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 listopada 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci siedmiu sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się w okresie od bliżej nieustalonego dnia lipca 1949 roku do dnia 14 października 1949 roku w Krakowie przez funkcjonariuszy pełniących obowiązki w nieustalonej jednostce Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nad znajdującym się w stanie bezradności Bolesławem B., celem uzyskania od wymienionego określonej treści wyjaśnień (S 30.2022.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 lutego 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad Michałem S. w okresie od 29 sierpnia 1947r. do 8 listopada 1947r. w Bochni przez funkcjonariuszy PUBP w Bochni (S 54.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 października 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci trzech sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Sączu w okresie od września 1948 roku do listopada 1948 roku w Nowym Sączu nad znajdującym się w stanie bezradności Stanisławem K. celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 72.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 23 listopada 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Henryka M. (S 48.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 grudnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci pięciu sprawców przestępstwa. i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk wobec przedawnienia karalności czynu.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Andrzeja Ch., Roberta K., Piotra L. i Andrzeja T. w okresie od 5 lutego 1982 roku do 27 marca 1982 roku oraz Henryka M. w okresie od 4 lutego 1982r. do 7 grudnia 1982r. w Zielonej Górze na czas powyżej 7 dni (S 49.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 listopada 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk wobec przedawnienia karalności czynu.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie partyzantów oddziału niepodległościowego "Wiarusy" w dniu 1 listopada 1947 roku w Lasku, tj. Stanisława B. ps. "Zemsta", Teofila P. ps. "Huragan", Jana P. ps. "Piorun", Adama P. ps. "Wicher"(S 72.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 17 stycznia 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci pięciu sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, a to Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Krakowskiej w okresie od dnia 22 listopada 1950 roku do dnia 9 lutego 1951 roku w Białej Krakowskiej (obecnie w Bielsku-Białej) nad pozbawionymi wolności, a tym samym znajdującymi się w stanie bezradności Henrykiem K. oraz Franciszkiem B. celem zmuszenia ich do złożenia określonej treści wyjaśnień (S 65.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 17 listopada 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad pozbawionymi wolności Mikołajem Z., Zygmuntem S., Piotrem K., Lucjanem T. i Wojciechem D. w okresie od 29 listopada 1948r. do 2 maja 1949r. przez funkcjonariuszy PUBP w Olkuszu w celu wymuszenia zeznań (S 58.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 października 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci trzech sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Józefa O. ps. "Lotny" oraz Edwarda Sz. ps. "Łotr" członków oddziału partyzanckiego „Wiarusy” w dniu 30 maja 1948 roku w Tylmanowej (S 37.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 stycznia 2023 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa.

13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad Józefem H. i Edmundem Ch. w okresie od 13 stycznia 1950 roku do 25 października 1950 roku (S 96.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Jana S. i Stanisława K. w okresie od 28 lutego 1951 roku do 25 lipca 1951 roku w związku z działalnością w PSL na czas powyżej 7 dni (S 45.2021.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 11 lipca 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia pozostałych sprawców przestępstwa.

15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, wyrażającą się w indywidualnym naruszeniu praw człowieka, a w szczególności prawa do wolności osobistej i nietykalności oraz prawa do uczciwego procesu poprzez przekroczenie uprawnień i stosowanie represji polegających na pozbawieniu wolności w okresie od 2 września 1947 r. do 5 października 1951 r. w Białej Krakowskiej, Krakowie i innych miejscowościach Stanisława W. przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie oraz Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego poprzez zastosowanie tymczasowego aresztowania, a następnie skazanie na karę 5 lat więzienia za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego, w wyniku czego pokrzywdzony został pozbawiony wolności na czas powyżej 7 dni, (S 23.2022.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 października 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec braku znamion czynu zabronionego.

16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Franciszka S. w dniu 6 marca 1954 roku na dziedzińcu więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie, skazanego wyrokiem WSR w Krakowie (S 71.2020.Zk).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa.

 

Zbrodnie nazistowskie

1. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie dwóch osób o nieustalonej tożsamości w miejscowości Brzesko (S 32.2021.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 lutego 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na naruszeniu w bliżej nieustalonym dniu od 1939 r. do 1945 r. w Sachsenhausen i innych miejscowościach prawa międzynarodowego przez funkcjonariuszy SS idących na rękę władzy państwa niemieckiego, polegającego na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich osadzonych w tamtejszym obozie koncentracyjnym (S 90.2017.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 16 lutego 2023 roku na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci sześćdziesięciu pięciu sprawców przestępstwa i na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, że postępowanie karne co do tego samego czynu zostało prawomocnie zakończone oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionych w czasie II wojny światowej, dat bliżej nie ustalono, na terenie Połańca i okolicznych miejscowości, polegających na dokonywaniu zabójstw obywateli polskich narodowości żydowskiej, których tożsamości nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 10.2022.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 grudnia 2022 roku na podstawie art. 17§1 pkt 1 kpk wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia zbrodni wojennych.

4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie Stanisławy D. w dniu 7 kwietnia 1943 roku przez Gestapo w Miechowie (S 60.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnione w dniu 11 maja 1943 r. w Górkach Szczukowskich, poprzez zastrzelenie z broni palnej dziesięciu osób spośród polskiej ludności cywilnej – Edwarda M., Mieczysława D., Tadeusza W., Jana M., Antoniego Ł., Janusza G. oraz czterech osób, których tożsamości nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego a także w sprawie popełnienia w dniu 17 stycznia 1944 r. w Woli Kopcowej, pow. kieleckiego zabójstwa poprzez zastrzelenie z broni palnej, trzech osób spośród polskiej ludności cywilnej – Franciszka L., Franciszka P. i Stanisława K., przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 61.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

6. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej w dniu 6 października 1942 roku w Chmielniku oraz na drodze z Chmielnika do Chęcin, polegającej na dokonaniu, poprzez zastrzelenie z broni palnej, zabójstw kilkuset obywateli polskich, narodowości żydowskiej, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego - żandarmerii, SS i Schupo (S 43.2021.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 maja 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie pięciu obywateli polskich: Stefana A., Sary A., Reginy S., Józefa S. i Stanisława S. w 1942r. w Rabce Zdroju (S 98.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na prześladowaniu poprzez pozbawienie wolności w dniu 10 listopada 1939 roku w Krakowie, 25 jezuitów z kolegium Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, co stanowiło poważne prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do polskiej grupy narodowościowej (S 74.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 31 maja 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w grudniu 1942r. w Proszowicach oraz zabójstwa Adama, Jana i Tadeusza J. w dniu 31 stycznia 1943 roku w lesie Strzyganiec w miejscowości Cisie przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 2.2022.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 maja 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na rozstrzelaniu przez Niemców w lutym 1940 roku w lesie Bór (Skarżysko Kamienna) 360 osób (S 13.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 31 maja 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

11. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie żołnierzy Wojska Polskiego w Chrzanowie i okolicznych miejscowościach m. in. Trzebini, Pile Kościeleckiej, Bolęcinie i Płazie (S 26.2021.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości.

12. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej zimą 1943 r., daty bliżej nie ustalono, w lesie k. Starachowic, poprzez zastrzelenie z broni palnej, zabójstw dwudziestu osób spośród polskiej ludności cywilnej, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 97.2020.Zn).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 23 lipca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

 

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

1. Śledztwo w sprawie uchylania się w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 29 listopada 2020 r. w Krakowie od przekazania do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej dokumentu wytworzonego przez organy III Rzeszy Niemieckiej w postaci legitymacji żołnierza 30 Dywizji Grenadierów SS przez osobę będącą w posiadaniu tego dokumentu (S 16.2021.Zi54-55).

Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 wobec braku znamion czynu zabronionego.

do góry