Nawigacja

Видання IPN укр

Oddziałowa Komisja w Krakowie (stan na maj 2022 r.)

Śledztwa zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu

Zbrodnie komunistyczne

 1. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na stosowaniu represji wobec jednostki, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanym członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Władysławem K., pomiędzy 28 sierpnia 1948 r. a 11 stycznia 1949 r., w Nowym Sączu i Krakowie, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie (S 76.2021.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 2. . Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na indywidualnym naruszeniu praw człowieka, w tym w szczególności prawa do wolności osobistej, nietykalności i godności osoby oraz prawa do sprawiedliwego procesu przed niezawisłym sądem poprzez znęcanie się w okresie od marca do września 1946 r. w Brzesku i Krakowie przez funkcjonariuszy UB, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego na Kazimierzem O. i innymi osobami w związku z prowadzonym przeciwko nim postępowaniem o udział w zbrojnym podziemiu niepodległościowym i zmuszaniu ich w ten sposób do przyznania się do winy i złożenia wyjaśnień o treści oczekiwanej przez przesłuchującego i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego (S 15.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osoby z powodu jej przynależności do określonej grupy politycznej i na stosowaniu represji wobec jednostki, mających postać przemocy, gróźb bezprawnych oraz innych sposobów fizycznego i psychicznego znęcania się nad tymczasowo aresztowanym żołnierzem Armii Krajowej – Józefem R., pomiędzy 22 października 1950 roku a 22 stycznia 1951 roku, w Busku Zdroju, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego - oficerów śledczych tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 95.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 23 września 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  4. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu z powodu przynależności do określonej grupy politycznej poprzez znęcanie się fizyczne i psychiczne nad pozbawionym wolności Stefanem K. w okresie od 26 września 1949r. do 28 sierpnia 1953r. w celu wymuszenia zeznań (S 83.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 27 września 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  5. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad Bogusławem P. przez funkcjonariuszy UB (S 16.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci dziewięciu sprawców przestępstwa.

   

  6. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na  znęcaniu się fizycznym i psychicznym w okresie od 31 grudnia 1948r. do 23 lutego 1949r. w Tarnowie nad Marianem P., Ludwikiem T., Romanem M., Janem J. przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie. (S 65.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa.

   

  7. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności Henryka M. (S 48.2021.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 grudnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci pięciu sprawców przestępstwa. i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk wobec przedawnienia karalności czynu.

   

  8. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie Stanisława W. na posterunku MO w Gromniku w dniu 19 czerwca 1945 roku (S 10.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 kpk wobec stwierdzenia, że postanowienie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone.

   

  9. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie partyzantów oddziału niepodległościowego "Wiarusy" w dniu 1 listopada 1947 roku w Lasku, tj. Stanisława B. ps. "Zemsta", Teofila P. ps. "Huragan", Jana P. ps. "Piorun", Adama P. ps. "Wicher"(S 72.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 17 stycznia 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci pięciu sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  10. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na popełnieniu w okresie od 04 marca 1952 roku do 05 grudnia 1952 roku w Krakowie, w Krakowskim Szpitalu Neuropsychiatrycznym, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy działając wspólnie i w porozumieniu, podczas i w związku z urzędowaniem, przekroczyli swoje uprawnienia prześladując z powodów politycznych i stosując represję wobec zatrzymanego i przetrzymywanego w tamtejszym szpitalu Zdzisława H. z powodu podejrzenia przynależności do wrogiej grupy politycznej, znęcali się nad nim fizycznie i psychicznie, wielokrotnie bijąc go i kopiąc po całym ciele (S 76.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  11. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie w dniu 28 lipca 1949 r. w Krakowie Adama P. w związku z jego przynależnością do młodzieżowej organizacji konspiracyjnej przez funkcjonariuszy MO lub UB, będących funkcjonariuszami państwa komunistycznego (S 19.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku na podstawie oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz art. 17 § 1 pkt 1 kpk wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

   

  12. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad tymczasowo aresztowanym żołnierzem Armii Krajowej - Marianem S. w 1950 i 1951r. w Kielcach, przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego – oficerów śledczych tamtejszego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (S 81.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 30 listopada 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa.

   

  13. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na znęcaniu się fizycznym i psychicznym nad Józefem H. i Edmundem Ch. w okresie od 13 stycznia 1950 roku do 25 października 1950 roku (S 96.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  14. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego poprzez bezprawne pozbawienie wolności Zygmunta T., Franciszka S., Bolesława S., Albiny Sz., Stefanii P., Romana S. i Stanisława B. w okresie od 6 października do 1 grudnia 1948r. (S 3.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 14 stycznia 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawców przestępstwa.

   

  15. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji z powodu przynależności do określonej grupy politycznej, w postaci fizycznego znęcania się przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej Krakowskiej w okresie od dnia 24 listopada 1950 roku do dnia 9 lutego 1951 roku w Białej Krakowskiej nad znajdującym się w stanie bezradności Romanem H., poprzez bicie wymienionego po całym ciele celem uzyskania określonej treści wyjaśnień (S 10.2021.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  16. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie Franciszka S. w dniu 6 marca 1954 roku na dziedzińcu więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie, skazanego wyrokiem WSR w Krakowie (S 71.2020.Zk).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 3 stycznia 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci dwóch sprawców przestępstwa.

Zbrodnie nazistowskie

 1. . Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie dwóch osób o nieustalonej tożsamości w miejscowości Brzesko (S 32.2021.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 9 lutego 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 2. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości polegającej na pozbawieniu wolności w okresie nie krótszym niż od 3 czerwca 1943r. do 1945r. w Nasiechowicach, Miechowie, Krakowie, Oświęcimiu, Gross-Rosen i innych nieustalonych miejscach na terenie III Rzeszy Niemieckiej połączonego ze szczególnym udręczeniem Wojciecha Ł. przez funkcjonariuszy Gestapo będących funkcjonariuszami III Rzeszy Niemieckiej (S 66.2020.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 22 listopada 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 3. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, będącej zbrodnią przeciwko ludzkości dotyczące zabójstw ludności narodowości żydowskiej na terenie Bukowca we wsi Łomna (S 12.2020.Zn).
  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 10 marca 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

 4. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na zabójstwie Stanisławy D. w dniu 7 kwietnia 1943 roku przez Gestapo w Miechowie (S 60.2020.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

 5. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnione w dniu 11 maja 1943 r. w Górkach Szczukowskich, poprzez zastrzelenie z broni palnej dziesięciu osób spośród polskiej ludności cywilnej – Edwarda M., Mieczysława D., Tadeusza W., Jana M., Antoniego Ł., Janusza G. oraz czterech osób, których tożsamości nie ustalono, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego a także w sprawie popełnienia w dniu 17 stycznia 1944 r. w Woli Kopcowej, pow. kieleckiego zabójstwa poprzez zastrzelenie z broni palnej, trzech osób spośród polskiej ludności cywilnej – Franciszka L., Franciszka P. i Stanisława K., przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 61.2020.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

 6. . Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej w dniu 6 października 1942 roku w Chmielniku oraz na drodze z Chmielnika do Chęcin, polegającej na dokonaniu, poprzez zastrzelenie z broni palnej, zabójstw kilkuset obywateli polskich, narodowości żydowskiej, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego - żandarmerii, SS i Schupo (S 43.2021.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 19 maja 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  7. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie pięciu obywateli polskich: Stefana A., Sary A., Reginy S., Józefa S. i Stanisława S. w 1942r. w Rabce Zdroju (S 98.2020.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  8. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na prześladowaniu poprzez pozbawienie wolności w dniu 10 listopada 1939 roku w Krakowie, 25 jezuitów z kolegium Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, co stanowiło poważne prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do polskiej grupy narodowościowej (S 74.2020.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 31 maja 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci sprawcy przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  9. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na bezprawnym pozbawieniu wolności w grudniu 1942r. w Proszowicach oraz zabójstwa Adama, Jana i Tadeusza J. w dniu 31 stycznia 1943 roku w lesie Strzyganiec w miejscowości Cisie przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 2.2022.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 maja 2022 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  10. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na rozstrzelaniu przez Niemców w lutym 1940 roku w lesie Bór (Skarżysko Kamienna) 360 osób (S 13.2020.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 31 maja 2021 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci czterech sprawców przestępstwa i na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa.

   

  11. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości polegającej na zabójstwie żołnierzy Wojska Polskiego w Chrzanowie i okolicznych miejscowościach m. in. Trzebini, Pile Kościeleckiej, Bolęcinie i Płazie (S 26.2021.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2022 roku na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości.

   

  12. Śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskiej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegające na poważnym prześladowaniu osób z powodu ich przynależności do określonej grupy narodowościowej, popełnionej zimą 1943 r., daty bliżej nie ustalono, w lesie k. Starachowic, poprzez zastrzelenie z broni palnej, zabójstw dwudziestu osób spośród polskiej ludności cywilnej, przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego (S 97.2020.Zn).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 23 lipca 2021 roku na podstawie art. 322 § 1 kpk wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk wobec śmierci jednego sprawcy przestępstwa.

Inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne

 1. Śledztwo w sprawie uchylania się w okresie od bliżej nieustalonego dnia do 29 listopada 2020 r. w Krakowie od przekazania do zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej dokumentu wytworzonego przez organy III Rzeszy Niemieckiej w postaci legitymacji żołnierza 30 Dywizji Grenadierów SS przez osobę będącą w posiadaniu tego dokumentu (S 16.2021.Zi54-55).

  Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 roku na podstawie art. 17§1 pkt 2 wobec braku znamion czynu zabronionego.

do góry