Nawigacja

Akty oskarżenia

367. Akt oskarżenia przeciwko Leonardowi P.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, w dniu 9 grudnia 2019 r., skierował do sądu Rejonowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Leonardowi P.

Prokurator zarzucił Leonardowi P. że w okresie od stycznia do kwietnia 1983 roku, w Legnicy, jako funkcjonariusz Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Legnicy, a zarazem funkcjonariusz państwa komunistycznego, w celu uzyskania od pozbawionego wolności Stanisława Z. określonych wyjaśnień i informacji, znęcał się nad nim poprzez poddawanie go wielokrotnym przesłuchaniom, w czasie których między innymi uderzał go pięściami w okolice żołądka i nerek, każąc uprzednio przyjąć pozycję klęczącą na podstawionym krześle. Bicie trwało aż do upadku pokrzywdzonego na podłogę. Zadawał także Stanisławowi Z. uderzenia pałką milicyjną po piętach, kiedy ten klęczał na powyższym krześle.

Zachowanie oskarżonego stanowiło jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości w postaci naruszenia praw człowieka: prawa do zdrowia, bezpieczeństwa osobistego, godności człowieka i humanitarnego traktowania oraz  było formą represji z powodu aktywnej działalności pokrzywdzonego w nielegalnym, pozostającym w opozycji do ówczesnej władzy, Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”.

Czyny zarzucone oskarżonemu w akcie oskarżenia zostały zakwalifikowane z art. 184§1 k.k. (Ustawy z 19 kwietnia 1969 roku) z art. 247§1 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. 2018.2032 z późniejszymi zmianami)

 

do góry