Nawigacja

Akty oskarżenia

398. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi C.

W dniu 25 lipca 2023 roku prokurator Oddziałowej Komisji ŚZpNP w Łodzi skierował do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi - Józefowi C.

Podejrzanemu zarzucono popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości polegających na przekroczeniu swoich uprawnień w ten sposób, że w dniu 19 grudnia 1981 roku w Łodzi bezprawnie pozbawił wolności: Henryka D., Ludwika J. i Longina C. wydając postanowienie o ich tymczasowym aresztowaniu na okres jednego miesiąca, przypisując im zorganizowanie strajku powszechnego w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi w dniu 14 grudnia 1981 roku, mimo wprowadzenia stanu wojennego i objęcia tego zakładu pracy militaryzacją.

Zastosowanie wobec Henryka D., Ludwika J. i Longina C. tymczasowego aresztowania było działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji będący poważnym prześladowaniem z powodu prezentowanych przez nich przekonań i poglądów społeczno-politycznych. Ustalenia śledztwa dały podstawę do sformułowania aktu oskarżenia przeciwko Józefowi C., który jako Zastępca Wojskowego Prokuratura Garnizonowego w Łodzi niewątpliwie wiedział, że w dniu 14 grudnia 1981 roku trzej wyżej wymienieni - ówcześni podejrzani, nie popełnili jakiegokolwiek przestępstwa, gdyż nie został jeszcze opublikowany dekret z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym.

Czyny zarzucone w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 165 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk z 1969 r. w zw. z z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z 18 grudnia 1998  r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 102).

W dniu 7 marca 2024 r. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku obrońcy oskarżonego o umorzenie postępowania wobec Józefa Cz.

do góry