Nawigacja

Akty oskarżenia

310. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi W.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 12 lutego 2014 r. skierował do Sądu Rejonowego w Jaśle akt oskarżenia przeciwko  Józefowi W.

Prokurator zarzucił Józefowi W., że w dniu 16 kwietnia 1948 r. w Jaśle (woj. podkarpackie), będąc kierownikiem Referatu Śledczego Komendy Powiatowej MO, a tym samym funkcjonariuszem państwa komunistycznego, działając wspólnie i w porozumieniu z drugim, nieżyjącym już, funkcjonariuszem, znęcał się nad pozbawionym wolności i przetrzymywanym w areszcie KPMO w Jaśle, Bronisławem W.

Bronisław W., był podejrzany o przynależność do AK. Józef W. chcąc zmusić go do złożenia określonej treści wyjaśnień prowadził wielogodzinne przesłuchanie, w trakcie którego obrażał i wyzywał Bronisława W. oraz wielokrotnie bił go po całym ciele kawałkiem kabla.

 Prokurator zarzucił także Józefowi W., że w kwietniu 1948 r. (co najmniej od 9 do 23 kwietnia 1948 r.) w Jaśle, działając jako kierownik Referatu Śledczego Komendy Powiatowej MO w Jaśle, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi co do liczby i tożsamości funkcjonariuszami, znęcał się nad pozbawionym wolności i przetrzymywanym w areszcie KPMO w Jaśle, Edmundem K.

Józef W. usiłował zmusić Edmunda K. do złożenia zeznań obciążających jego samego oraz Bronisława W. w związku z podejrzeniem ich przynależności do AK, dokonując wielokrotnych, wielogodzinnych przesłuchań pokrzywdzonego, także w porze nocnej oraz wielokrotnie go bijąc.

Czyny zarzucane Józefowi W. zostały zakwalifikowane przez prokuratora jako przestępstwa opisane w art. 286 § 1 i art. 246 w zw. z art.  36 kk z 1932 r. i art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN – KŚZpNP

W dniu 3 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Jaśle zawiesił postępowanie karne przeciwko Józefowi W. ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego.

W dniu 22 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy w Jaśle wydał postanowienie o umorzeniu postepowania karnego ze względu na śmierć oskarżonego (na podstawie art. 17 § 1 pkt. 5)

do góry