Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

311. Akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi D.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w dniu 26 marca 2014 r. skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie przeciwko Zbigniewowi D.

Prokurator zarzucił Zbigniewowi D., że w dniu 10 września 1954 r. w Tarnobrzegu, będąc funkcjonariuszem tamtejszego WUBP, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi, nieustalonymi co do liczby i tożsamości funkcjonariuszami UB, w celu wymuszenia na nieletnim Teofilu T. (15 lat), aby ujawnił komu pomagała i udzielała schronienia jego matka oraz gdzie ukryła broń partyzantów, znęcał się nad nim fizycznie i moralnie.

Teofil T. był przesłuchiwany przez wiele godzin, w trakcie przesłuchania oskarżony krzyczał nie niego, wzywał wulgarnymi słowami oraz wielokrotnie uderzał go po całym ciele, a gdy Teofil T. upadł na podłogę Zbigniew D. kopał pokrzywdzonego.

Prokurator zarzucił także oskarżonemu, że w okresie od 21 lutego 1955 r. do co najmniej 10 maja 1955 r. w Rzeszowie, będąc funkcjonariuszem WUBP, przekroczył swoje uprawnienia w celu zmuszenia przebywającego w areszcie Edwarda W. do złożenia określonych zeznań na temat Konspiracyjnego Wojska Polskiego, znęcał się nad nim fizycznie i moralnie.

Edward W. był przesłuchiwany w pierwszych tygodniach aresztowania codziennie, przez wiele godzin (nawet kilkadziesiąt). Przesłuchania prowadzono o różnych porach dnia oraz nocy. W ten sposób oskarżony pozbawiał pokrzywdzonego możliwości odpoczynku i snu.

Trzecim z czynów zarzucanych Zbigniewowi D. był zarzut znęcania się nad Edwardem O., w związku z jego przynależnością do Związku Wolnej Młodzieży Polskiej. Oskarżony prowadził wielogodzinne, wielokrotne przesłuchania o różnych porach, w trakcie których wielokrotnie bił Edwarda O.

Zbigniew D. był wówczas funkcjonariuszem WUBP w Rzeszowie.

Czyny zarzucane Zbigniewowi D. zostały zakwalifikowane przez prokuratora jako przestępstwa opisane w art. 286 § 1 i art. 246 w zw. z art. 36 kk z 1932 r. i art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN – KŚZpNP

Postanowieniem z dnia 29 września 2014 Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu umorzył postępowanie karne na podstawie art. 17 §1 pkt. 5 ze względu na śmierć oskarżonego.

do góry