Nawigacja

Akty oskarżenia

387. Akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi B.

W dniu 24 czerwca 2022 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie skierowała do Sądu Rejonowego w Kielcach akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceprokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Kielcach –Kazimierzowi B.

Oskarżonemu zarzucono popełnienie zbrodni komunistycznych polegających na zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec prowadzących działalność antykomunistyczną: nauczyciela akademickiego WSP w Kielcach - Leszka T. (aresztowanego w Kielcach w maju 1982 r.) oraz działacza NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych - Tadeusza K. (aresztowanego w Kielcach w grudniu 1983 r.). Ponadto oskarżony, występując jako oskarżyciel publiczny w sprawach toczących się przed Sądem Wojewódzkim w Kielcach, przeciwko Leszkowi T. oraz członkom NSZZ „Solidarność” różnych zakładów pracy w Kielcach i Starachowicach -  Zygmuntowi M., Edwardowi L., Stanisławowi K. oraz Lechowi M., nakłaniał członków składów orzekających tego Sądu do bezprawnego pozbawienia wolności pokrzywdzonych, wnioskując o wymierzenie każdemu z nich kary czterech lat pozbawienia wolności, co stanowiło wyraz stosowania represji wobec tych osób z powodu wyrażanych przez nie przekonań politycznych, w sytuacji gdy materiał dowodowy zebrany w tych sprawach nie dawał podstaw do przyjęcia, iż dopuściły się one czynów zabronionych ustawą.

Czyny zarzucone Kazimierzowi B. w akcie oskarżenia zostały opisane w art. 165 § 2 kk z 1969 r., oraz w art. 18 § 1 kk oraz w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Za czyny te grozi oskarżonemu kara pozbawienia wolności do lat 10.      

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kazimierz B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył w sprawie wyjaśnienia. Kazimierz B., ur. w 1938 r., pracował w organach prokuratury do 1990 r. Obecnie jest emerytem, a także radcą prawnym.

do góry