Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

386. Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K.

W dniu 6 czerwca 2022 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi skierowała do Sądu Rejonowego w Sieradzu akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi Piotrowi K.

Podejrzanemu zarzucono popełnienie zbrodni komunistycznej, stanowiącej jednocześnie zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającą na przekroczeniu przysługujących mu uprawnień w ten sposób, że w dniu 28 stycznia 1982 roku w Sieradzu, bezprawnie pozbawił wolności Leszka S. wydając postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy, ze względu na sporządzenie przez wyżej wymienionego dwóch plakatów o treści osłabiającej gotowość obronną Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mogących wywołać niepokój publiczny oraz ich rozpowszechnienie przez wywieszenie ich w gablocie na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Wieluniu.

Z analizy akt postępowania karnego prowadzonego przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi wynika, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie przeciwko Leszkowi S. w sposób oczywisty nie dawał podstaw do przyjęcia, że popełnił on jakiekolwiek przestępstwo.

Ustalenia śledztwa Oddziałowej Komisji ŚZpNP w Łodzi dały podstawę do sformułowania aktu oskarżenia przeciwko Piotrowi K., bowiem pokrzywdzony nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, a jedynie wyraził symboliczny sprzeciw wobec sytuacji panującej w kraju oraz pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych przez prawo międzynarodowe. Bezprawne pozbawienie wolności Leszka S. stanowiło represję oraz poważne prześladowanie z powodu prezentowanych przez niego przekonań i poglądów społeczno-politycznych.

Czyn zarzucony Ryszardowi S. w akcie oskarżenia został opisany w art. 165 § 2 kk z 1969 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W dniu 14 marca 2023 r. Sąd Rejonowy w Sieradzu stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpoznania Wojskowemu Sądowi Garnizonowemu w Warszawie. Oskarżony Piotr K. złożył zażalenie na powyższe postanowienie sądu. Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

do góry