Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

384. Akt oskarżenia przeciwko Gottliebowi G.

W dniu 14 marca 2022 roku prokurator Oddziałowej Komisji ŚZpNP w Krakowie skierował do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu akt oskarżenia przeciwko Gottliebowi G., któremu  zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na publicznym i wbrew faktom zaprzeczeniu zbrodniom nazistowskim popełnionym przez członków załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, tj. o czyn z art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Prokurator zarzucił Gottliebowi G., emerytowanemu nauczycielowi historii i politologii, że uczestnicząc w dniu 23 lipca 2019 roku w zwiedzaniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w grupie 30 osób posługujących się językiem niemieckim, wielokrotnie komentował informacje przedstawiane przez edukatora-przewodnika grupy, dotyczące zbrodni popełnionych przez członków załogi KL Auschwitz-Birkenau na więźniach osadzonych w tym obozie. Podważał wiarygodność systemowego charakteru zbrodni nazistowskich, polegających na eksterminacji osób narodowości żydowskiej, w tym ustaleń poczynionych przez władze III Rzeszy Niemieckiej w toku tzw. Konferencji w Wannsee w dniu 20 stycznia 1942 roku, w zakresie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Oskarżony kwestionował ponadto liczbę osób pozbawionych życia w KL Auschwitz-Birkenau oraz istnienie i zbrodnicze wykorzystanie komór gazowych i krematoriów w tym obozie koncentracyjnym.

Ze względu na natarczywe wypowiedzi Gottlieba G. oraz dezaprobatę i oburzenie wobec takiego zachowania okazane przez innych uczestników zwiedzania, przewodnik zwrócił się o interwencję do funkcjonariuszy Straży Muzealnej. Wobec takiego rozwoju sytuacji Gottlieb B., przed przybyciem strażników muzealnych, przerwał zwiedzanie, niezwłocznie opuścił muzeum i tego też dnia wyjechał Polski.

Gottlieb G. jest obywatelem Republiki Federalnej zamieszkałym w Bawarii. Przesłuchano go w charakterze podejrzanego w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że zagadnienia związane z historią II wojny światowej są przedmiotem jego stałego zainteresowania, bowiem jest emerytowanym nauczycielem historii najnowszej i politologii, zaś pytania, które skierował do przewodnika podczas zwiedzania Muzeum Auschwitz-Birkenau, dotyczyły źródeł wiedzy o funkcjonowaniu niemieckiego obozu koncentracyjnego i – w jego ocenie – nie stanowiły negowania zbrodni popełnionych przez załogę obozu, a jedynie były wyrazem zainteresowania ową tematyką. Wyjaśnił ponadto, iż w pracy zawodowej wielokrotnie, wraz z młodzieżą szkolną zwiedzał tereny byłych obozów koncentracyjnych w Niemczech i każdorazowo zadawał przewodnikom pytania o analogicznej treści, które nigdy nie wywołały wzburzenia oraz negatywnych reakcji, takich jak działania podjęte przez przewodnika w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Uznano, iż wyjaśnienia podejrzanego zmierzają wyłącznie do pomniejszenia znaczenia i charakteru jego zachowań, które on sam, wbrew stanowczym ustaleniom śledztwa, opisuje jako neutralne i wynikające z jego zainteresowań historią najnowszą.

W dniu 1 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wobec śmierci oskarżonego.

do góry