Nawigacja

Видання IPN укр

Akty oskarżenia

383. Akt oskarżenia przeciwko Markowi G.

W dniu 19 stycznia 2022 roku prokurator Oddziałowej Komisji ŚZpNP w Krakowie skierował do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi wojskowemu Markowi G.

Podejrzanemu zarzucono popełnienie czynów polegających na podżeganiu członków składów orzekających Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego do wydania wyroków skazujących na wieloletnie kary pozbawienia wolności działaczy NSZZ „Solidarność” Mieczysława G., Edwarda N. i Stanisława H. – przywódców strajku okupacyjnego w Hucie im. Lenina w Krakowie, trwającego od 13 do 16 grudnia 1981 r., zorganizowanego w reakcji na ogłoszenie przez władze komunistyczne stanu wojennego.

W toku postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Służbę Bezpieczeństwa, pokrzywdzeni byli tymczasowo aresztowani. Stosowano wobec nich również niedozwolone metody śledcze (co było przedmiotem odrębnego, prawomocnie zakończonego postępowania). Rozprawy przeciwko nim prowadzono w trybie doraźnym. Wnioskowanie przez oskarżonego o wymierzenie pokrzywdzonym: Mieczysławowi G., Edwardowi N. i Stanisławowi H., drastycznie surowych kar pozbawienia wolności nie znajdowało podstaw w materiale dowodowym. Jego analiza wskazuje, że działalność oskarżonych nie stanowiła przestępstwa i nie była społecznie niebezpieczna, również w świetle przepisów prawa obowiązującego w PRL.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie w dniu 23 listopada 2023 r. umorzył postępowanie przeciwko Markowi G. na podstawie ustawy o amnestii.

do góry