Nawigacja

Teki edukacyjne

„Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński”

Teki edukacyjne IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Biurem Edukacji Narodowej w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej.

Pakiet edukacyjny „Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński” jest poświęcony jednej z najważniejszych postaci w historii Polski i Kościoła. Przez pryzmat życia kardynała Wyszyńskiego przedstawiono skomplikowany konflikt pomiędzy komunistycznymi władzami PRL a polskim Kościołem.
Pakiet składa się z trzech części: materiałów dla ucznia, dla nauczyciela i kart.
Część dla ucznia obejmuje esej omawiający sytuację Kościoła w Polsce w czasach PRL, słownik pojęć, biogramy ważniejszych postaci, tablicę synchronistyczną i wybór źródeł (dokumenty i relacje).
Część dla nauczyciela zawiera esej poświęcony postaci Stefana Wyszyńskiego, scenariusze lekcji odwołujące się do materiałów zamieszczonych w pakiecie, propozycje tras wycieczek „Śladami Prymasa Tysiąclecia”, tematy esejów i bibliografię. Wśród scenariuszy znajduje się lekcja historii związana z obchodami Milenium, lekcja języka polskiego w konwencji dramy, z wykorzystaniem wiersza ks. Jana Twardowskiego „Komańcza”, oraz projekt edukacyjny – wystawa o Stefanie Wyszyńskim. Propozycje kierowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale przy odpowiedniej modyfikacji mogą być wykorzystane także na innych poziomach edukacyjnych. Materiały zawarte w pakiecie dają równocześnie nauczycielowi możliwość prowadzenia lekcji według własnych pomysłów.
Karty zawierają bogaty materiał ikonograficzny oraz faksymile dokumentów. Są zaplanowane jako tematyczne „historie”, co powinno nie tylko uatrakcyjnić ich odbiór, ale również ułatwić uczniom ich wykorzystanie w samodzielnej pracy.
 

do góry