Nawigacja

Видання IPN укр

Publikacje bezpłatne

Pokolenie '80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–89

 • Pokolenie '80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–89
  Pokolenie '80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–89
 

 

Pokolenie '80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–89. Wystawa i katalog według koncepcji Tadeusza Boruty, grudzień 2010 – styczeń 2011, Kraków 2010, 462 s.

Katalog przygotowanej w ramach projektu „Rok Kultury Niezależnej” wystawy „Pokolenie '80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–89”, otwartej 30 listopada 2010 r. w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obok bogatej ikonografii dokumentującej dokonania artystów, którzy swoją twórczość niezależną rozpoczęli w latach 80. ubiegłego wieku, zawiera także obszerne kalendarium kultury niezależnej oraz opracowania naukowe na temat poszczególnych dziedzin twórczości i środowisk artystycznych.

SPIS  TREŚCI

 • Masakra czy Łąka? O kolekcji sztuki niezależnej w Muzeum Narodowym w Krakowie Zofia Gołubiew
 • Kiedy orężem był plakat i rysunek   Dorota Koczwańska-Kalita
 • Kultura niezalezna po 20 latach  Łukasz Kamiński
 • Pokolenie ’80 – wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie  Krzysztof Dudek
 • Pokolenie NZS-u  Zdzisław Jurkowski, Adam Kalita
 • Pokolenie ’80 – samodefiniująca się niezależność  Tadeusz Boruta
 • Polityka władz komunistycznych wobec kultury w latach 1945-1989  Sebastian Ligarski
 • Kultura niezależna  Sebastian Ligarski, Tadeusz Ruzikowski
 • Kultura niezależna w środowisku Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie  Jarosław Szarek
 • Kościół a kultura niezależna w latach 80.  Ewelina Małachowska
 • Miejsca. Lata 80. w Polsce  Jolanta Ciesielska
 • Pomiędzy starym i nowym romantyzmem. W sprawie stanu badań nad sztuką „niezależną” lat 80.  Małgorzata Kitowska-Łysiak
 • Kultura alternatywna w ostatniej dekadzie PRL  Mirosław Pęczak
 • Ku przyszłości  Leszek Gnoiński
 • Bardowie Solidarności i „niepokorni”   Renata Gieszczyńska
 • Teatr jak życie – teatr niezależny lat 80.  Daniel Przastek
 • Krytyk jako obserwator i jako (współ)twórca. Rekonesans  Małgorzata Kitowska-Łysiak
 • Literatura świadectwa i sprzeciwu w czasach marnych  Cecylia Kuta
 • Wolne słowo – „oaza wolności” w czasach zniewolenia. Niezależna działalność wydawnicza w latach 1980-1989/1990 Cecylia Kuta
 • Siła wolnego słowa z powielacza. Pisma drugiego obiegu w latach 1980-1989/1990  Cecylia Kuta
 • Fotografia polska lat 80. Kryzys neoawangardy, reportaż i dokument  Krzysztof Jurecki
 • KALENDARIUM KULTURY NIEZALEŻNEJ
 • POKOLENIE '80 WYSTAWA  Tadeusz Boruta
 • Wystawa „Pokolenie ‘80” – wprowadzenie – Tadeusz Boruta
 
do góry