Nawigacja

Publikacje bezpłatne

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2009. Referaty, pod red. Łukasza Kamińskiego i Tomasza Kozłowskiego, Warszawa 2010, 220 s. t. 3,  ISBN 978-83-7629-167-3

Wersja elektroniczna w Bibliotece Cyfrowej IPN

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Książka zawiera materiały III Letniej Szkoły Historii Najnowszej, zorganizowanej w Lesznie k. Warszawy, 7–12 września 2009 roku

SPIS TREŚCI

 • Wstęp – Lukasz Kamiński, Tomasz Kozlowski
 • Wykaz skrótów
 • Olena Humeniuk
  Ukraińska emigracja studencka w Polsce w latach 1920-1930
 • Wojciech Marciniak
  Repatriacja ludności polskiej z głębi ZSRR w aktach Związku Patriotow Polskich
 • Katarzyna Florczyk
  Modelowy wizerunek kobiety w propagandzie okresu stalinowskiego w Polsce
 • Justyna Kańczukowska
  Propaganda komunistyczna w okresie stalinowskim i w czasie stanu wojennego wobec Rozgłosni Polskiej Radia Wolna Europa. Próba porównania
 • Jolanta Ślęzak
  Wybrane aspekty polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w świetle karykatur zamieszczanych na łamach „Nowin Rzeszowskich” w latach 1949-1953
 • Anna M. Jackowska
  Procesy Wiktora Krawczenki i Davida Rousseta. Francuski spór w latach 1949-1951 o sowieckie obozy pracy
 • Przemyslaw Gasztold-Seń
  „Lewica” PZPR, Działalność Stowarzyszenia Klubów Wiedzy Społeczno-Politycznej „Rzeczywistość” w latach 1981-1983
 • Michal Białkowski
  Laikat katolicki wobec bezpieki na przykładzie Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1957-1989/1990)
 • Pawel Knap
  „Budujemy żywe kościoły”. Zarys problematyki budownictwa sakralnego w powojennym Szczecinie 
 • Lukasz P. Matyjasiak
  Między wiernością Kościołowi a służbą państwu. Działalność katolików „społecznie postępowych” na przykładzie Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju (1950-/953)
 • Michal Siedziako
  Powstanie i rozwój działalności Szczecińskiego Klubu Katolików (do 13 grudnia 1981 r.)
 • Diana Maksimiuk
  O rozliczaniu stalinowskich sędziów na fali „odwilży” 1956 r.
 • Natalia Jarska
  Liga Kobiet w terenie. Działalność Zarządu Dzielnicowego Poznań-Wilda w latach 1956-1966
 • Sylwia Galij-Skarbińska
  Obszar działań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa w Toruniu w latach 1970-1975
 • Tomasz Kozłowski
  Więziennictwo dekady Gierka
 • Kinga Warchoł
  Powstawanie gminnych i wiejskich kól NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w województwie rzeszowskim
 • Jan Olaszek
  Informacja i publicystyka w prasie podziemnej Solidarności na przykładzie tygodnika „Wola” (1982-1989)
 • Przemysław Stępień
  Kościół łódzki w obronie represjonowanych w stanie wojennym
 • Indeks osób

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry