Nawigacja

Polish-Jewish Studies (PL)

„Polish-Jewish Studies”, tom 4/2023

  • „Polish-Jewish Studies”, tom 4/2023
    „Polish-Jewish Studies”, tom 4/2023

„Polish-Jewish Studies”, t. 4, Warszawa 2023, 464 s., ISSN: 2719-4086

Dwujęzyczny (polsko-angielski) rocznik jest poświęcony historii społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX w., utrwalaniu pamięci o polskich Żydach oraz skomplikowanym relacjom polsko-żydowskim. W zamierzeniu redaktorów periodyk został przygotowany jako forum wymiany aktualnych ustaleń badawczych w obszarze Jewish Studies przez badaczy z różnych ośrodków naukowych.

Teksty zebrane w numerze 4 „Polish-Jewish Studies” są m.in. efektem dwóch konferencji naukowych, zorganizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej: „Czas okupacji i zniewolenia. Żydzi i Polacy w obliczu totalitaryzmów 1939–1956” oraz „Aktion »Reinhardt« i Zagłada polskich Żydów – w kręgu mechanizmów i sprawców”. Tym samym tom zdominowała tematyka okupacyjna oraz powojenne rozliczenia ze sprawcami zbrodni na Żydach. Zachęcamy również do lektury działu Recenzje/Polemiki, w którym Czytelnicy znajdą omówienia i krytyczną analizę szeroko komentowanych i głośnych publikacji, traktujących głównie o relacjach polsko-Żydowskich pod okupacją.

Czwarty numer periodyku jest dostępny poniżej, a także w Bibliotece Cyfrowej IPN na portalu przystanekhistoria.pl.

do góry