Nawigacja

Видання IPN укр

Pamięć i Sprawiedliwość

nr 2 (10)/2006 – cena 25,00 zł

W numerze:

Od redakcji

I. Dwugłos

 • Jerzy Eisler – Jakim państwem była PRL w latach 1956–1976?
 • Błażej Brzostek, Marcin Zaremba – Polska 1956–1976: w poszukiwaniu paradygmatu

II. Studia

 • Dorota Gałaszewska-Chilczuk – Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944–1968
 • Filip Musiał, Jarosław Szarek – Działania operacyjne SB wobec „Tygodnika Powszechnego” w latach 1957–1965 (wybrane zagadnienia)
 • Paweł Ceranka – Historia pewnego artykułu
 • Paweł Machcewicz – Operacja „Olcha”
 • Władysław Bartoszewski, Radio Wolna Europa i Służba Bezpieczeństwa
 • Krzysztof Madej – Prawo i wymiar sprawiedliwości PRL wobec przestępczości gospodarczej (1956–1970)
 • Konrad Rokicki – Służba Bezpieczeństwa wobec inteligencji od Października ’56 do Marca ’68

III. Varia

 • Agnieszka Chyrek – Numeracja i sposób oznaczania więźniów w obozie Stutthof
 • Aleksandra Arkusz – Polacy internowani w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach w latach 1944–1949
 • Renata Gieszczyńska, Witold Gieszczyński – Żydzi na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej. Zarys problematyki
 • Dariusz Małyszek – Narodowe Siły Zbrojne w PRL i na emigracji w latach 1945–1989 w świetle historiografii, publicystyki, literatury oraz filmu
 • Aleksander Gogun – Stalinowska wojna partyzancka na Ukrainie 1941–1944, część 1
 • Idesbald Goddeeris – Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Solidarności”. Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność”, 1982–1989, część 1

IV. Recenzje i polemiki

 • Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii, red. Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk (Piotr Cichoracki)
 • Barbara Degen – Leuchtende Irrsterne – das Branitzer Totenbuch. „Euthanasie” in einer katolischen Anstalt (Hanna Grzeszczuk-Brendel)
 • W. Szpicer, W. Moroz – Krajowyj Prowidnyk Wołodymyr Tymczij – „Łopatynśkyj” (Grzegorz Motyka)
 • Anna Grażyna Kister – Wydanie drugie niepoprawione. Odpowiedź na recenzję Sławomira Poleszaka
 • Sławomir Poleszak – O potrzebie kulturalnej dyskusji. W odpowiedzi Annie Grażynie Kister

Wykaz skrótów archiwalnych 
 

do góry